Harderwijkse politiek pakt enorme folderberg aan met ja/ja-sticker

Door Harry Schipper – De Harderwijkse gemeenteraad heeft afgelopen week unaniem ingestemd met het initiatief van de raadsfracties van D66 en de ChristenUnie om vanaf 2024 een opt-in systeem in te voeren voor ongeadresseerd drukwerk.

Dat betekent dat er dan alleen nog maar folders op de deurmat ploffen bij wie op zijn brievenbus een ja/ja sticker plakt

De invoering van het opt-in systeem kwam uit de koker van de raadsleden Thijs Melkert (D66) en Marcel Heldoorn (ChristenUnie). Zij dienden een initiatiefvoorstel in, waar de raad in februari dit jaar mee instemde. Ze willen met hun voorstel bereiken dat de enorme berg folders wordt teruggedrongen, die jaarlijks bij duizenden huishoudens in Harderwijk wordt bezorgd, om na korte tijd al dan niet gelezen voornamelijk bij het oud papier belanden. Het gaat de in hun ogen verspilling van vele kilo’s papier en milieuonvriendelijke drukinkt tegen. Bovendien worden er enorm veel kilometers bespaard doordat er veel minder vrachtwagens en busjes nodig zijn voor de productie, verspreiding en ook inzameling van al dat drukwerk.

Wie voortaan toch nog graag al die folders thuis wil blijven ontvangen kan dit doen door een ja/ja-sticker op de brievenbus te plakken. Zonder die sticker ontvang je de folders dus niet meer, enkel nog de huis-aan-huisbladen. Eigenlijk was het de bedoeling dat deze gratis kranten ook niet meer bezorgd mochten worden, maar B en W van Harderwijk vinden het belangrijk dat alle inwoners gratis toegang houden tot het lokale nieuws. Bij die overweging speelt mee dat de pagina’s met het door de gemeente belangwekkend geachte nieuws en een overzicht van de afgegeven vergunningen en ter inzage liggende plannen wekelijks worden afgedrukt in de Harderwijker Courant. De gemeentepagina is ook online te lezen op www.harderwijksezaken.nl.

Tot dusver konden mensen de berg folders op hun deurmat en even later bij het oud-papier vermijden door op de brievenbus een nee/nee- of nee/ja-sticker te plakken. Bij ja/nee krijg je nog wel de huis-aan-huisbladen maar geen ongeadresseerd drukwerk meer en bij nee/nee ontvang je ook dus ook de plaatselijke kranten niet meer.

De bezorgers zijn niet blij met het besluit. Directeur Pim Jansen van All-In Verspreidingen laat in een brief aan de raad weten dat de circa tweehonderd bezorgers in Harderwijk het in hun portemonnee gaan voelen. Jansen waarschuwt ook dat winkeliers hinder gaan ondervinden van het opt-in-systeem, omdat ze volgens hem minder goed hun doelgroep kunnen bereiken. Dat de Harderwijkers ook online aanbiedingen kunnen ontvangen, beschouwt hij niet als een goed alternatief. Hij wijst daarbij naar de grote groep ouderen die vaak maar beperkt toegang hebben tot de aanbiedingen die meestal ook te vinden zijn op het internet.

Overigens ontworstelen veel bedrijven die toch graag - en in toenemende mate - met drukwerk de mensen thuis willen bereiken zich aan de ja/nee- en nee/nee-stickers door op hun aanbiedingen een adressering als ‘Aan de bewoners van dit adres’ toe te voegen en het via een postbode alsnog te bezorgen. Het is volgens hun dan geen ‘ongeadresseerd’ drukwerk meer…