Harderwijk schaft leefbaarheidsbudget af

De gemeenteraad van Harderwijk heeft besloten om voortaan geen geld meer uit te trekken voor het budget Samen Kleuren we de Stad. Vanuit dit budget werden voor wijkmanagers en welzijnsorganisatie ZorgDat projecten gefinancierd waarmee buurtbewoners gezamenlijk aan de slag gingen met openbaar groen.

Een amendement van PvdA, GroenLinks en D66 om dit budget in stand te houden voor de komende jaren werd door de andere partijen afgewezen.

De afgelopen jaren zijn stukken verwaarloosd groen omgezet in mooie plantsoenen en buurtmoestuinen. Ook werden op diverse plekken mooie bomen neergezet. Deze projecten zorgden niet alleen voor leefbaarheid en meer groen in de wijken, maar ook voor sociale cohesie, omdat buurtbewoners hier echt gezamenlijk mee aan de slag gingen, met ondersteuning van ZorgDat en de gemeente.

Fractievoorzitter Wilco Bos van de Partij van de Arbeid vindt het onbegrijpelijk dat dit budget geruisloos aan de kant wordt geschoven door het College, en nu ook door de gemeenteraad: “Met het wegvallen van Samen Kleuren we de Stad valt een belangrijke pijler weg onder het uitgangspunt ‘Harderwijk zijn wij Samen’. Dit budget zorgt bij uitstek voor participatie van inwoners, leefbaarheid in de wijken en meer en mooier groen.”

Door het wegvallen van het budget zouden ook projecten vervallen waar de gemeente al toezeggingen had gedaan, zoals bij het vergroenen van het parkeerterrein bij Winkelcentrum Drielanden. Het College gaf echter in de raadsvergadering aan voor deze projecten naar een oplossing te zoeken, vanwege het belang van een betrouwbare overheid.