Harderwijk roept afname bomenbestand halt toe

Door Harry Schipper – De gemeenteraad van Harderwijk heeft er de komende vier jaar 124 duizend euro voor over om het bomenbestand in de gemeente in stand te houden of zelfs te laten groeien.
 

De raadsleden vrezen dat anders de komende jaren ongeveer een derde van de huidige vijfduizend bomen uit het straatbeeld verdwijnt.

ChristenUnie-raadslid Marcel Heldoorn diende tijdens de behandeling van de begroting voor 2021-2024 met D66, CDA, Harderwijk Anders en Gemeentebelang een amendement in de achteruitgang van het Harderwijkse bomenbestand een halt toe te roepen. De raadsleden vinden bomen ‘van grote waarde’.

Ook eenmansfractielid Jan van Panhuis van de SGP, die niettemin als enige tegen stemde, gezien de financiële positie van de gemeente.
Ondanks de zorgen van de raad holt het aantal bomen in de stad achteruit. Sinds 2014 zijn maar liefst 442 bomen uit de straten verdwenen. Als het roer niet omgaat, verdwijnen er de komende jaren nog eens enkele duizenden. Omdat ze ziek zijn of te oud en verzwakt, maar ook om bijvoorbeeld meer parkeerruimte te scheppen voor mensen die graag dichtbij huis willen parkeren of last hebben van gevallen bladeren.

Afgelopen zomer stemde  de gemeenteraad al unaniem in met een motie van GroenLinks om meer bomen aan te planten in de stad en daarover concrete afspraken te maken. De raadsleden wilden bij de bomenplantplannen ook zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven betrekken.

B en W hadden daarvoor de plannen nog niet uitgewerkt. Ondertussen werd duidelijk dat de gemeente de komende jaren goed op haar financiën moet letten. “We moeten pas op de plaats maken”, klonken de wethouders Jeroen de Jong en Bert van Bijsteren bij de meeste andere amendementen waarmee raadsfracties kwamen en die ook allemaal geld kosten. Ze hadden het in stand houden van het Harderwijkse bomenbestand – waarvoor jaarlijks eigenlijk zo’n 117 duizend euro nodig is - om die reden al als kostenpost geschrapt.

Dat was tegen het zere been van GroenLinks-fractievoorzitter Yvonne Klein Rouweler, die er met een eigen amendement voor pleitte om dat bedrag weer in de begroting op te nemen. Zij kreeg hiervoor echter enkel steun van D66 en PvdA. Wel beloofde de wethouder voor de bomen in Harderwijk een visie te ontwikkelen.