Harderwijk Anders wil geplande woonlastenstijging van 3,3 naar 1,8 % terugbrengen

Door Harry Schipper – De raadsfractie van Harderwijk Anders wil het voorstel, om volgend jaar de woonlasten in Harderwijk met 3,3 procent te laten stijgen, veranderen naar 1,8 procent.
 

Dat wil Harderwijk Anders doen door de afvalstoffenheffing, die eigenlijk 239 euro per huishouden kost, door ombuigingen uit te laten komen op 212 euro.

Fractievoorzitter Henk Vermeer kondigde gisteravond tijdens de behandeling van de begroting 2021-2024 in de gemeenteraad aan met een amendement te komen waar dit in staat. “In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten met niet meer dan de prijsindex te laten stijgen. Daarmee hebben we een verwachting gewekt”, aldus Vermeer. Hij heeft uitgerekend dat dit de gemeente 215.000 euro meer kost.

De raad debatteerde over de Harderwijkse gemeentebegroting die onder druk staat doordat het rijk minder geld aan de gemeenten geeft, terwijl de gemeenten wel steeds meer taken op hun bordje krijgen. Ook de coronacrisis hakt de komende jaren flink in, omdat meer mensen hun baan kwijt zijn geraakt en na hun WW-uitkering hoogstwaarschijnlijk een (gemeentelijke) bijstandsuitkering zullen aanvragen.

Er moet dus omgebogen worden.
De gemeente wil dit doen door de komende jaren telkens zo’n twee miljoen minder uit te geven dan eerst de bedoeling was. Vermeer stelde in zijn betoog zich nog niet ongerust te maken: “Twee miljoen op een begroting van 170 miljoen is 1,2 procent. En we hebben nog 23 miljoen euro aan weerstandsvermogen”. Dat vermogen is het spaargeld dat Harderwijk achter de hand houdt voor onverwachte kosten.

Om te voorkomen dat de uitgaven groter zijn dan wat de gemeente aan inkomsten heeft en dat spaarpotje dus steeds leger raakt, moeten de uitgaven omlaag. De voorman van de grootste raadsfractie wil dit doen door het beloningsbeleid voor goed presterende ambtenaren te versoberen. Vermeer  stelt dat de ambtenaren al een loonsverhoging van zes procent krijgen. Dat is landelijk bepaald. Het extra belonen van lokale ambtenaren wil hij inperken met 30.000 euro per jaar.

De geplande nieuwbouw van kantoren op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan vindt hij onnodig, omdat er steeds meer thuis gewerkt wordt. Dat scheelt jaarlijks 100.000 euro. En een nieuwe ambtenaar aanstellen om de gemeentelijke data en persoonsgegevens goed te beschermen, kan volgens hem ook door die taken te verdelen onder de ambtenaren die hier al werken. Scheelt elk jaar een ambtenarensalaris van 85.000 euro.

Tel de drie besparingen op en je komt uit op 215.000 euro. Precies het bedrag dat nodig is om de woonlastenstijging voor elk Harderwijks huishouden te beperken tot 1,8 procent. En zonder het spaarpotje aan te breken. Verschillende andere raadsfracties gaven blijk het idee wel te willen steunen. Dus is de kans groot dat straks ieder huishouden een paar tientjes per jaar minder kwijt is dan aanvankelijk het plan was.