Harderwijk Anders: 'Behoud de bomen aan de Randweg'

​Op 5 januari heeft de gemeente Harderwijk een vergunning aangevraagd voor de kap van 4 bomen langs de Randweg. De komende jaren staan er nog eens 13 bomen in diezelfde straat op de rol om gekapt te gaan worden.

Als reden is aangegeven dat de takken die over de weg hangen een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid in de straat. Deze bomenrij is wel één van de schamele zaken die nog tussen de Randweg en de A28 instaan. 

Nu Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de eerste schop voor vervangende schermen op zijn vroegst in 2026 in de grond gaat, heeft Harderwijk Anders de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1.     Klopt het geschetste beeld van de voorgenomen bomenkap langs de Randweg?
2.     Op welke wijze heeft het College geprobeerd om met de buurt tot alternatieven te komen, bijvoorbeeld door het snoeien van de mogelijk gevaarlijk overhangende takken?
3.     Is het College bereid om opnieuw met de buurt in gesprek te gaan over de daadwerkelijke gevaren en mogelijke alternatieve oplossingen?
4.     Wat gaat het College doen om in het geval van daadwerkelijke kap de bewoners van de Randweg te beschermen tegen het lawaai en het fijnstof van de A28 totdat de nieuwe schermen gebouwd worden?

Omwonenden hebben inmiddels ook formeel een klacht ingediend en het mag duidelijk zijn dat Harderwijk Anders de kap van bomen alleen kan steunen als er geen enkele andere optie meer is. Deze wijk verdient na jarenlange overlast van A28 juist een verbetering van de situatie. Vermindering van de fijnstofopvang en uitzicht op de snelweg is een slag in het gezicht van de omwonenden.

Ook vraagt Harderwijk Anders nogmaals aandacht voor het alleen publiceren van te kappen bomen door gemeente en het niet publiceren van aanplant van nieuwe bomen. 


De Randweg in Harderwijk. Foto: Google Maps