Groen licht voor bouw sporthal van 5 miljoen bij zwembad De Sypel

Door Harry Schipper – Op de plek waar nu nog het veertig jaar oude binnenbad van De Sypel ligt, komt een nieuwe grote sporthal. Kosten: zo’n vijf miljoen euro.
 

De gemeenteraad stemde donderdagavond uiteindelijk in met de bouw, na een lang debat waarbij een aantal raadsfracties vraagtekens plaatsten of de procedure, waarbij twee andere plannen van binnensportverenigingen aan de kant werden geschoven, wel transparant en eerlijk is verlopen.

Vooral de fractie van Harderwijk Anders bleef bij haar standpunt ‘dat het er alle schijn van heeft dat er naar het eigen plan van de gemeente is toegeschreven’. Raadslid Kimberley van Eijkel noemde de houding van de gemeente richting Stichting Sla een Shuttle daarbij zelfs ‘denigrerend’ en ‘arrogant’. Ze hekelde vooral het feit dat de opstellers van het gemeentelijke plan voor de bouw van Sypel III, het bureau Drijver en Partners ook de opdracht van de gemeente kreeg om hun eigen plan te vergelijken met dat van Sla een Shuttle, die aan de Drielandendreef bij de snelweg een eigen grote sporthal wilde bouwen.

Het verder onafhankelijke bureau concludeerde onder andere dat er grote financiële risico’s  kleven aan het plan van Sla een Shuttle. Voorzitter Ernst Eikelenboom van Badminton Club Harderwijk (BCH) deed aan het begin van de vergadering nog een laatste poging de raadsfracties ervan te overtuigen dat ‘zijn’ plan beter was. “Want wij gaan zelf een hypotheek aan voor de bouwkosten”, liet hij weten, “zodat de gemeenschap van Harderwijk hieraan geen euro hoeft te spenderen. Waarom vijf miljoen uitgeven als het voor nul euro kan?”, vroeg hij de raad.

Naast het beschikbaar stellen van de grond in erfpacht, hoefde de gemeente alleen maar borg te staan voor de bouwkosten, die door de Harderwijkse architect Victor Schölvinck waren becijferd op 2,5 miljoen; de helft minder dan sporthal Sypel III.

Ook PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos vroeg zich hardop af of er niet teveel richting het gewenste resultaat was geschreven door Drijver en Partner. “Er was zo geen gelijk speelveld”, terwijl de BCH een plan had dat ‘echt veel goedkoper was dan Sypel III’. D66-raadslid Thijs Melkert had ook zoiets: “De alternatieven mochten niet winnen. Zijn de clubs wel serieus genomen?”, vroeg hij zich af. CDA-raadslid Wilco Mazier typeerde het gevolgde proces als ‘teleurstellend’. “Het college had alleen oog voor het eindresultaat. De clubs zijn niet serieus genomen”, luidde zijn oordeel. Mazier vond het een gemiste kans dat de gemeente niet heeft geprobeerd om de verbinding met de clubs te leggen en deed een dringend beroep aan wethouder Marcel Companjen om de initiatiefnemers wél serieus te nemen en ze te betrekken bij de verdere uitvoering van Sypel III.

Companjen probeerde aan de hand van het tijdsverloop de raad ervan te overtuigen dat hij wel degelijk telkens heeft gedaan wat de raad van hem vroeg. “Mijn mening is dat het vervolgonderzoek waar u in oktober naar vroeg, wél zorgvuldig is uitgevoerd. En de verenigingen zijn daarbij wel degelijk betrokken”. De wethouder gaf aan dat hij het té risicovol om in zee te gaan met ‘een sportclub met tweehonderd leden’. Verder vond hij dat de ligging van de andere sporthal minder mogelijkheden bood dan de Sypel. Ook het uit handen geven van de regie over de bezetting van de hal aan BCH kwam hem niet ideaal voor.

Kimberley van Eijkel zei een nare smaak aan het proces te hebben overgehouden. “Een slager die zijn eigen vlees keurt. Het was niet handig om dit bureau opnieuw in te zetten. Daardoor lijkt het mij zeker een zaak van belangenverstrengeling”, vonniste ze. Toch liet ze ook weten ‘nog altijd vertrouwen erin te hebben in het college van B en W dit zelf ziet’.

Nadat wethouder Companjen toegaf wel te snappen wat de raadsfracties bedoelden, aangaf dat er een volgende keer scherper op te zijn én in de toekomst – ‘maar niet nu’ - zeker met de binnensportclubs om tafel wil om te praten over verdere uitbreiding van de binnensportacccommodaties, ging de fracties van PvdA en Harderwijk Anders akkoord met het raadsvoorstel. De gemeente wil de bouw van de nieuwe sporthal koppelen aan de bouw van het nieuwe zwembad, zodat de totale bouwkosten naar verwachting lager zullen uitvallen. De aanbesteding staat nog voor dit jaar gepland.

Van alle raadsleden stemde enkel Bert Holleman van Gemeentebelang tegen het voorstel. Hij bleef zijn onwrikbare en telkens opnieuw herhaalde standpunt papegaaien: “Waarom vijf miljoen uitgeven als het voor niks kan?”