Gratis parkeren bijna unaniem door de raad, maar er zijn nog zorgen

Bijna alle raadsleden waren het erover eens dat de Hardewijkse politiek het niet kan maken om de worst die werd voorgehouden, terug te trekken. Daarom stemde, op een raadslid na, iedereen voor het nieuwe parkeerbeleid, waardoor er binnenkort overal de eerste twee uur gratis geparkeerd kan worden. 

Toch vinden veel raadsleden dat er nog wat haken en ogen aan het plan zitten.

,,Het is geen triomf, maar we gaan er het beste van maken’’, verwoordde Martijn Pijnenburg van D66 het gevoel dat meer oppositieleden moeten hebben gehad.

D66 wilde bij een paar parkeerterreinen alleen het eerste parkeeruur gratis maken, terwijl de PvdA in principe helemaal niets van dit zogenoemde ‘cadeautje’ wilde weten. De partij vindt dat er onvoldoende is gekeken naar de duurzaamheidsgevolgen en vreest voor onveilige verkeerssituaties als er rijen met auto’s voor de slagboom staan te wachten. Bovendien was de partij sceptisch over het beoogde resultaat: ,,Is het wel bewezen dat er hierdoor meer mensen van buiten Harderwijk naar de stad toekomen?’’ vroeg fractievoorzitter Wilco Bos zich hardop af.

Groen Links was van alle oppositie nog wel het felst tegen het besluit.

De gevolgen van het parkeerbeleid zouden veel te ongezond zijn voor de inwoners. ,,Alle scenario’s die we voor ons hebben liggen zijn slecht, je kunt hier niet zomaar 280.000 euro aan uitgeven’’, stelde fractievoorzitter Yvonne Klein Rouweler. ,,In geen enkele stad is er bewezen dat dit invloed gaat hebben op het aantal bezoekers. Je doet jezelf in de uitverkoop en dat is nergens voor nodig.’’ Groen Links stemde als enige tegen, maar omdat de partij maar één raadslid heeft, had het geen effect op de uitkomst.

D66 hamerde op hun wens om meer mensen op de fiets te krijgen, ,,We willen fiets en openbaar vervoer aanmoedigen en dit parkeerscenario houdt daar geen rekening mee. Als overheid hebben we hierin een verantwoordelijkheid’’, meent Pijnenburg. Daarover heeft de VVD een tegenovergestelde mening: ,,Vanwaar die vrijheidsbeperking?’’ vroeg fractievoorzitter Peter de Groot.

Wethouder De Jong gaf in zijn reactie op het debat aan dat het niet zijn bedoeling is om mensen van de fiets te trekken.

,,We willen mensen zelf de keuze geven. Dit voorstel is er op basis van signalen van de raad, op basis van ons coalitieakoord, maar vooral op basis van onze visie in dienstverlening en het versterken van de binnenstad. Het blijven belasten van parkeerplaatsen is niet meer van deze tijd.’’
 
Henk Vermeer, fractievoorzitter van Harderwijk Anders, wilde er naar eigen zeggen geen ‘poppenkast’ van maken. De afspraken zijn in de coalitie al gemaakt en het zou volgens hem raar zijn om nu ineens tegen te zijn. ,,We willen hiermee ook eenduidig blijven tegenover de burger.’’