Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 4

Met deze week: Veranderingen parkeren binnenstad, Winnaars Sportverkiezingen Harderwijk 2018, voorkom vastvriezen van afval in de container en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Veranderingen parkeren binnenstad

Vanaf 1 februari is er veel gewijzigd als het gaat om parkeren rondom en in de binnenstad.
 
Betaald parkeren
Voor alle parkeerlocaties waar betaald moet worden bedraagt het tarief van zondag tot en met zaterdag € 1,90 per uur van 8.00 tot 21.00 uur. Een dagkaart bedraagt € 9,00.
 
Eerste twee uur gratis parkeren vanaf 1 februari
Het aantal parkeerlocaties waar de eerste 2 uur gratis kan worden geparkeerd is groter geworden. U kunt 2 uur gratis parkeren op/in de volgende parkeerlocaties:  Houtwalgarage (P14), Westeinde (P19), Kloosterplein (P17), Selhorsterweg (P13) en Vuldersbrink (P11).
 
Parkeerlocaties voor vergunninghouders
Vanaf 1 februari vervalt het betaald parkeren aan het Kerkplein en is dan alleen bestemd voor het parkeren vergunninghouders. De blauwe-zone aan de Havendijk (P1) vervalt per 1 maart en wordt vervangen door betaald parkeren. De bezoekers en vergunninghouders kunnen parkeren op het gehele parkeerterrein doordat de scheiding op het parkeerterrein vervalt.
 
Blauwe zone Smeepoortstraat per 1 maart
Naast de blauwe-zone in Stationslaan valt de Smeepoortstraat ter hoogte van bloemenkiosk ook onder deze zogenaamde blauwe zone met een maximale parkeerduur van 1 uur. Het betaald parkeren vervalt.
 
Voor meer informatie kunt u naar www.harderwijk.nl/parkeerterreinen.

Winnaars Sportverkiezingen Harderwijk 2018

De sporters van het jaar 2018 van de gemeente Harderwijk zijn bekend. Vrijdagavond 18 januari zijn de winnaars bekendgemaakt tijdens een uitslagavond in de sportzaal van Stadsweiden.
 
Sportman van het jaar: Jeremy Robbemond
Sportvrouw van het jaar: Lisa Kruger
Sporttalent van het jaar t/m 12 jaar: Eline Westhuis en Yasmin Balallo
Sporttalent van het jaar van 13 tot 18 jaar: Oumaima Aarab
Jeugdsportteam van het jaar: CKV Unitas / Perspectief E1
Bijzondere sportprestatie van het jaar: John Kuipers
 
De sporters die een sportpenning ontvingen voor een prestatie op NK, EK, WK of Olympische spelen zijn:
·         Vera Voorbach, 1e WK Hansa klasse zeilen
·         Gert Jan Folkers & Annemiek Folmer, NK senioren Latin, NK senioren debutanten, NK senioren basic standaard & latin dans
·         Eline Westhuis & Valerie Bosschart, Brons WK junioren trampolinespringen
·         Oumaima Araab, Nederlands Kampioen Karate junioren 16-17 jaar
·         Yasmin Balallo, Nederlands Kampioen karate Kata meisjes 8-9 jaar 2017
·         Melora Kranen, Nederlands Kampioen karate Kata meisjes 8-9 jaar 2018
·         Jeremy Robbemond, 3 x goud, 1 x brons NK Masters Atletiek 2018
·         Klazien Kleermaker, NK vaardigheid klasse M 2017 en NK dressuur klasse M 2018
·         Lisa Kruger, 25 medailles op verschillende EK's, NK's en ONK's
·         Martijn Kleermaker, Nederlands Ranking Kampioen darts 2017/2018
·         Mitchell van Dijk, Nederland Kampioen karten microklasse, 2e BeNeLux Kampioen, 3e WK rotax max challenge
·         Puck Verhoef, 2e EK Masters Synchroonzwemmen
·         Sjoerd Krolis, Nederlands Kampioen turnen 4e divisie
·         Tim Loedeman, Nederlands Kampioen darten libre klein 3e klasse
·         Damon Dekker, Nederlands kampioen kickboksen -54 kilo
·         Henk v.d. Kaaij & Bianca van Damme, NK hoofdklasse 6 dans, NK senioren debutanten standaard & latin, NK debutanten basic standaard & latin dans.
 
Gefeliciteerd!

 Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Aardgasvrij wonen Harderwijk en invulling locatie Kop Havendam. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

 Voorkom vastvriezen van afval in de container

Tijdens een vorstperiode kan het GFT-afval  in uw groene container vastvriezen. In de winterperiode wordt meestal weinig grof materiaal, zoals tuinafval, in de container gegooid. Hierdoor blijft het afval in de container vrij nat en bij vorst vriest dit vast. Ook restafval in de grijze container kan vastvriezen. Als het afval vastgevroren zit, lukt het vaak niet de container (helemaal) te legen.
 
Tips
- Zet de GFT-container op een niet al te koude plaats (schuur, garage), in ieder geval uit de wind.
- Zet de GFT-container pas om 7.30 uur op de dag dat deze wordt geleegd aan de weg (dus niet de nacht daarvoor).
- Leg een krant of droog GFT-afval op de bodem van de container. Dat neemt vocht op en na het legen blijven er minder resten achter.
- Laat nat groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat ze de bak in gaan. Hoe minder water er in het afval zit, hoe kleiner de kans op bevriezing is.
- Gebruik nooit zout of antivriesvloeistoffen om vastgevroren GFT-afval te ontdooien. Deze stoffen verstoren het composteren en antivriesmiddelen zijn schadelijk voor het milieu.
- Duw afval nooit vast in de container. De kans dat het afval aan de bodem en de wanden blijft vastzitten is bij vorst groter dan normaal.
 
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien.
 
Meer informatie www.afvalmeerwaard.nl.

 Officiële publicaties

 
Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
10-1-2019 Hoefbladmeen 1A: realiseren 2 appartementen op de 1e verdieping
11-1-2019 Zwaluwenweg 5: overkapping voor ruwvoer
13-1-2019 Hoefbladmeen 1B: vervangen stal
14-1-2019 Beneluxlaan 46: uitbreiden woning met erker
16-1-2019 Lorentz III: oprichten bedrijfsverzamelgebouw
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
14-1-2019 Schaapskamp 13: kappen 13 bomen
14-1-2019 Paardenbloemdreef 35: woning
17-1-2019 diverse locaties in Harderwijk: plaatsen 7 pakket-briefautomaten
17-1-2019 Beneluxlaan 46: erker
17-1-2019 Molenweg 25: vervangen bijgebouw
17-1-2019 Donkerstraat 44A: wijzigen gevel
17-1-2019 Academiestraat 7 en 7A: hekwerk
17-1-2019 Waltorenstraat 5B: strijdig gebruik pand
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Strokelweg 6: bouwen stamhok; 28-2-2019

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
2-11-12018: Van Mossel Kia Harderwijk, Lorentzstraat 25, 3846AV in Harderwijk, voor het herindelen van de werkplaats
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

10-1-2019: Landstede, Westeinde 33, 3844 DD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schoolgebouw
15-1-2019: Camping De Elzenhof, Horloseweg 14, 3845 LA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit schuren
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

Het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz voorziet in een gedeeltelijk wijziging van het bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz. Daarmee komt ook voor het nieuwe deel van het bedrijventerrein Lorentz III een doelmatige toedeling van de geluidruimte tot stand en wordt voldoende geluidruimte aan (toekomstige) bedrijven op Lorentz III geboden. Het plangebied omvat enkele delen van Lorentz III en wordt globaal begrensd door de Kromme Meen in het noorden, het buitengebied van Hierden in het oosten, de lintbebouwing aan de Zuiderzeestraatweg in het zuiden en de Newtonweg in het zuidwesten.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00227-/NL.IMRO.0243.BP00227-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenlorentz.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Broodjescorner bij Texaco Tankstations, Rijksweg A28 nummer 5, 3845 LZ Harderwijk. De vergunning is verzonden op 22-1-2019.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari tot en met 6 maart 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.