Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 20

Nieuws vanuit de gemeente Harderwijk: Project durf te delen, sanering van kleine hoeveelheid grond in Harderweide, raadsinformatie en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Durf te delen. Laat je zorgen geen probleem worden

Kinderen. Ze groeien als kool. Je bent nog niet gewend aan de ene fase of de volgende dient zich al aan. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Elk kind heeft wel eens iets waarvan je je als ouders afvraagt: stelt mijn kind zich nou aan? Of onderschat ik de situatie? Niemand weet alles over opvoeden. Onzekerheid hoort er af en toe bij. Als je je zorgen deelt, sta je er niet alleen voor. En hoeven je zorgen geen probleem te worden. Daarover gaat de campagne Durf te delen die maandag 14 mei van start ging. De campagne is een initiatief van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Heb jij zorgen over je kind(eren)? Of vraag je je af of meer ouders jouw zorgen delen? Kijk dan eens op www.wijdurventedelen.nl

Sanering kleine hoeveelheid grond deelplan Harderweide

In het nieuwe deelplan van Hardeweide is bij het bouwrijp maken geconstateerd dat er grond is verwerkt met een kleine concentratie asbest. De hoeveelheid is ruim onder de wettelijke norm waardoor er geen gezondheidsrisico’s zijn. Saneren is daarom niet nodig. De gemeente wil echter alle risico’s uitsluiten en daarom wordt het aangetaste deel grond afgegraven en vervangen door volledig schone grond. Onderzoek wijst uit dat de grond met kleine concentratie asbest enkel is gebruikt voor het laatste gedeelte dat bouwrijp gemaakt is. In alle eerdere delen van Harderweide, waar nu woningen staan en komen, is geen asbest aanwezig. De extra grondwerkzaamheden hebben geen gevolgen voor de planning van de ontwikkeling van het deelplan.

Voor vragen neemt u contact op met dhr. E Hamelink, projectleider bouwrijp maken van de gemeente Harderwijk, dit kan via tel. 411 911.

Raadsinformatie

Op donderdag 24 mei vergadert de gemeenteraad met dit keer enkele bijzondere agendaonderwerpen. Er zal onder andere een besluit worden genomen over de Woonvisie 2017 - 2027. De Raad zal tevens spreken over het nieuwe coalitieakkoord 2018 - 2022.  Daarnaast worden de wethouders voor deze raadsperiode benoemd en nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Benieuwd naar de totale agenda?  Kijk op www.harderwijk.nl/raadsvergadering.

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
30-4-2018 Walstein 33: dakkapel (voorzijde)
1-5-2018 Harderweide kavel 27 (Paardenbloemdreef 28 concept): woning
1-5-2018 Meerkoetmeen 76: rookgasafvoer en raam
1-5-2018 Leuvenumseweg 7: dakkapel op hotel
1-5-2018 Anne Franklaan 36: verbreden inrit
2-5-2018 Robbenzand 61: balkonbeglazing
3-5-2018 Roemer Visscherstraat 10: veranderen kozijn (voorzijde)
6-5-2018 Parallelweg 26-107: kappen 16 bomen
6-5-2018 Vuldersbrink 13: zonnepanelen
7-5-2018 Vosbergerhout 49: schuurtje
7-5-2018 Kerkstraat 10: zonnepanelen (GM)
8-5-2018 Waterfront NE kavel G (Langezand): woning
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
- 9-5-2018 Zandlaan 7c: loods in strijd regels ruimtelijke ordening

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvraag hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder vermeld.
- Grevenhofsweg 6a: dakverhoging; 28-6-2018

Meldingen sloop/asbest

Onderstaande meldingen sloop/asbest zijn afgehandeld:
-08-05-2018: Bovenweg 3, Hierden: verwijderen asbest garage en berging.
-08-05-2018: Varenweg 31, Hierden: verwijderen asbest schuur.