Gemeente: ‘We luisteren wél naar zorgen buurt over nieuwbouw op Sportpark Slingerbos’

Door Harry Schipper - De gemeente Harderwijk heeft wel degelijk geluisterd naar alle bezwaren en zorgen van omwonenden van het Sportpark Slingerbos. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van raadsfractie D66. 

Op het sportpark, gelegen tussen de snelweg A28 en de Beneluxlaan, bouwen korfbalvereniging Unitas en Handbalvereniging Harderwijk momenteel een nieuw clubhuis met kantine en kleedkamers en er komen er lichtmasten rondom vernieuwde velden, deels van kunstgras (voor de korfballers) en eentje van asfalt (voor de handballers).

Voor de bouw en aanleg heeft de gemeente deze zomer een omgevingsvergunning afgegeven. Daarin is ook de mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een sporthal, zodat de verenigingen straks ook binnen hun sport kunnen uitoefenen. De kans op een sporthal op deze locatie is trouwens klein, nu de gemeente recentelijk tot de conclusie kwam dat het beter is dat zo’n sporthal bij sportcomplex De Sypel verrijst, die dan door meerdere sportverenigingen efficiënter benut kan worden.

Toch zijn enkele tientallen omwonenden, die vlakbij Sportpark Slingerbos wonen, niet gerust op de ontwikkelingen. Ze vrezen meer schijnsel van de nieuwe lichtmasten, meer lawaai van de sporters en hinder van meer geparkeerde auto’s in hun woonstraten, ondanks de aanleg van ook een nieuw parkeerterrein op de plek waar het oude clubhuis stond. D66 wilde daarom weten of de gemeente omwonenden heeft betrokken bij het proces op weg naar de nieuwbouw.

Ja dus, luidt het gemeentelijke antwoord. ‘De sportverenigingen hebben de bewoners die tegenover het sportpark wonen, in een vroeg stadium betrokken bij de plannen rondom het clubhuis’, vertellen B en W. ‘Op een gegeven moment bleek dat de impact op bewoners groter was dan ingeschat. In reactie daarop heeft de gemeente ingezet op bredere communicatie met de buurt. Daarom hebben meerdere gesprekken met bewoners plaatsgevonden tussen december 2018 en heden’. De gemeente hield 21 mei ook nog een inloopavond.

De nieuwbouwplannen voldoen volgens de gemeente aan de geluidsnormen. Toch treffen de sportverenigingen en gemeente nu extra maatregelen om tegemoet te komen aan alle bezwaren en zorgen uit de buurt. Zo komen er aan de noord- en westzijde van het sportpark geluidsschermen van drie meter hoog en wordt geluidswerend glas gebruikt om de herrie van de sporters in het gebouw te houden. Om lichtoverlast tegen te gaan, komt er een automatische timer op de lichtmasten.

Dat het nieuwe clubgebouw veel groter en hoger  wordt dan het vorige en dichter bij woningen komt te staan, was ook een zorg van de omwonenden. Volgens de gemeente wordt het gebouw niet hoger dan 7,3 meter, terwijl het bestemmingsplan negen meter toelaat. Ook kreeg het ontwerp een positief advies van de commissie welstand.

D66 wilde ook weten of het zomaar kan dat er op openbare grasveldjes in de buurt zogeheten bootcamp-trainingen gegeven mogen worden. Dat is volgens de gemeente niet verboden, ook niet als er voor de trainingen betaald moet worden. ‘Als we de bootcamp-training niet toe zouden staan aan de Beneluxlaan, dan moeten we ook de yogalessen op het Strandeiland, hardloop- en fietstrainingen door het bos en het gebruik van de trimbaan verbieden’, stellen B en W. ‘Dit zou een zeer onwenselijk ontwikkeling zijn, die ten koste zou gaan van de sportmogelijkheden en daarmee de gezondheid van onze inwoners’.

De gemeente gaat nog wel kijken of bij het verder opstellen van het Omgevingsplan nog wenselijk is om hierover afspraken te maken.