Gemeente nieuwsberichten week 51

Met deze week: wees voorzichtig met vuurwerk, afvalinzameling rondom feestdagen en aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Wees voorzichtig met vuurwerk

Vuurwerk mag verkocht worden op 28, 29 en 30 december 2017. Op zondag 31 december mag er geen vuurwerk verkocht worden. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts.
 
De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is € 100,-. Ben je onder de 18 jaar, dan ga je naar Halt. Hier krijg je dan een alternatieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur in plaats van gevangenisstraf). Als je verboden illegaal vuurwerk afsteekt is de boete al snel € 400,- of als je onder de 18 jaar bent 20 uur werkstraf, let op dit is de strafeis per artikel dat je afgestoken hebt.
 
Politieoproep voor tips en informatie

De politie roept inwoners op om tips en informatie over illegaal vuurwerk en klachten over overlast of schade door vuurwerk actief te melden. De plaatselijke politieteams nemen waar actie of een onderzoek instellen. Wanneer daders worden aangehouden en bekeurd, draaien ze ook op voor de schade. Het is hierbij van belang dat aangifte wordt gedaan. Aangifte kan bij voorkeur via internet (www.politie.nl) of op het politiebureau na telefonische afspraak via 0900-8844. Melden van tips en informatie kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
 
Tips om vernielingen en brandstichtingen te voorkomen
Schade door vuurwerk ontstaat gemakkelijk en vaak ook onbedoeld. U kunt zelf een aantal acties ondernemen om schade door vuurwerk maar ook door vernielingen en brandstichtingen zoveel mogelijk te voorkomen:
 • Zorg dat alle brandbare materialen achter slot en grendel staan.
 • Zet uw afvalcontainer in de schuur of op minder toegankelijk plaatsen.
 • Zet geen oud papier op straat.
 • Zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers.
 • Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van uw woning.
 • Verlaat u op oudejaarsavond uw woning, doe dan deuren op slot, laat een lamp branden en vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.
 • Zet uw oude kerstboom niet op straat. Het is een makkelijk doelwit voor brandstichting.
 • Bent u aan het verbouwen? Haal uw (bouw)container weg of sluit deze goed af.
Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken rondom de jaarwisseling vindt plaats op Nieuwjaarsdag. Kinderen spelen met vuurwerk dat niet is afgegaan en kunnen zich ernstig verwonden. Helpt u daarom mee om opgeruimd het nieuwe jaar in te gaan? U kunt vuurwerkresten aanbieden bij het restafval in de grijze container. Vuurwerk dat niet is afgegaan kunt u nat aanbieden op de Milieupark aan de Daltonstraat. Wij dragen ook ons steentje bij aan de opruimwerkzaamheden door vanaf 1 januari extra te vegen. 
 
Belangrijke telefoonnummers
1-1-2 als elke seconde telt.
0900 - 8844 geen spoed, wel politie
 
Wilt u meer weten over vuurwerk:
Kijk dan op www.harderwijk.nl/vuurwerk 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Welkom in het Huis van de Stad! Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad aan de Havendam 56 van 19.30 tot 21.30 uur. Het programma bestaat uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Harm-Jan van Schaik, de uitreiking van de Piet Dijkstra Prijs en de presentatie en prijsuitreiking van het Lied van
Harderwijk. Wij ontmoeten u graag! 

Openingstijden stadhuis tijdens feestdagen.

20 december vanaf 15.00 uur gesloten. Verder op 25, 26, en 31 december en 1 januari gesloten. Op 2 januari is het stadhuis vanaf 10.00 uur open. Op 4 januari is het stadhuis vanaf 17.00 uur gesloten.

Afvalinzameling rondom feestdagen

Maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari is er geen afvalinzameling. De maandaginzameling van 25 december is verplaatst naar zaterdag 23 december gedaan, de dinsdaginzameling naar zaterdag 30 december en de maandaginzameling op nieuwjaarsdag naar zaterdag 6 januari.
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
 
Volle glasbakken: houd flessen langer thuis
Na de feestdagen zitten de glasbakken snel overvol. Zet geen glas naast de glasbak, dat geeft scherven en overlast. Houd uw glas wat langer thuis. Samen met Aconov doen wij onze uiterste best om de glasbakken snel te legen. 
 
Chemodepot en afvalbrengstation gesloten
Ook het chemodepot en het afvalbrengstation zijn tijdens de feestdagen gesloten. 

Parkeervergunning of ontheffing 2018

Wanneer u beschikt over een parkeervergunning van de gemeente Harderwijk of een ontheffing blauwe zone voor werkers dan worden deze automatisch verlengd voor 2018. Het parkeervignet (het kaartje achter de voorruit) dat u heeft ontvangen, blijft gewoon geldig.
 
Parkeervergunning/ontheffing wijzigen of beëindigen
Wilt u uw parkeervergunning of ontheffing beëindigen of wilt u een wijziging doorgeven, geef dit dan vóór 15 januari 2018 door via info@harderwijk.nl onder vermelding van het onderwerp: wijziging parkeervergunning. Wilt u veranderen van parkeerterrein, hou er dan rekening mee dat u op een wachtlijst wordt geplaatst als u kiest voor volgende terreinen: Hortus, Klooster, Scheepssingel-bewonersterrein P9A, Vuldersbrink en Waltoren. 

Nieuwe coffeeshop in Harderwijk

Stichting Columbus wordt de nieuwe exploitant voor een coffeeshop in Harderwijk. Burgemeester Van Schaik heeft besloten dat hij de beschikbare gedoogverklaring en exploitatievergunning voor een coffeeshop aan Stichting Columbus verleent. Na beoordeling op basis van het coffeeshopbeleid heeft deze stichting de hoogste waardering gekregen. Burgemeester Van Schaik heeft er vertrouwen in dat  met Stichting Columbus een partij is gevonden die oog heeft voor het belang van de samenleving;
en die in verbinding met de (lokale) instanties een coffeeshop gaat exploiteren.
 
De nieuwe coffeeshop wordt gevestigd in het pand van het huidige restaurant Tommy’s aan de Vijhestraat 3. Dit pand ligt in het voorkeursgebied dat in het Coffeeshopbeleid is aangewezen. Bij de Stichting Columbus zijn nu zes personen betrokken, waarvan enkele maatschappelijk actief zijn en lokaal bekend zijn met onder andere de horeca van Harderwijk. De verwachting is dat in februari 2018 de nieuwe coffeeshop wordt geopend. De komende periode gaat Stichting Columbus voorbereidingen treffen voor de opening van de nieuwe coffeeshop.
 
Zie ook op deze gemeentepagina de officiële publicatie bekendmaking besluit toekenning nieuwe gedoogverklaring en exploitatievergunning. 

Valpreventiecursus voor ouderen ‘In Balans’

​​ZorgPartners Midden Nederland gaat de valpreventiecursus 'InBalans' aanbieden voor mensen van 60+. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende 60+-ers die zich onzeker voelen tijdens het lopen, die bang zijn om te vallen en/of al vaker gevallen zijn. De cursus duurt drie maanden en is gericht op het voorkomen van valongelukken. De cursus bestaat uit een wervingsbijeenkomst en drie informatiebijeenkomsten. Vervolgens wordt er gedurende 10 weken, twee keer per week, getraind. De deelnemers krijgen een cursusboek waarin alle informatie nog eens na te lezen is en waarin een aantal oefeningen duidelijk beschreven staan.
 De lessen worden gegeven door fysio- en oefentherapeuten van ZorgPartners Midden Nederland. De volgende ’In Balans’-cursus gaat van start in februari/maart 2018 in Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Freulings-Salden, geriatriefysiotherapeut, Fysiotherapie Drielanden, info@fysiodrielanden.nl
Tel: 0341-432754​

Sociale Adviesraad presenteert nieuwe brochure

De Sociale Adviesraad Harderwijk heeft op vrijdag 16 december een nieuwe brochure overhandigd aan wethouder Gert Jan van Noort.  In deze brochure presenteert de Sociale Adviesraad zich. De Sociale Adviesraad Harderwijk (voorheen WMO-raad) geeft op verzoek van de gemeente advies op het beleid voor het Sociaal Domein. Deze adviesraad bestaat uit een groep betrokken inwoners uit Harderwijk, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het sociaal beleid.
 
Waar gaat het om?  Als het meedoen in de samenleving (denk aan werken, mobiel zijn, zelf het huishouden regelen, opvoeden en opgroeien) niet vanzelf gaat, kunnen inwoners terecht bij de gemeente. De gemeente kijkt samen met u hoe en welke ondersteuning er nodig is. De gemeenteraad stelt hierover beleid vast. De Sociale Adviesraad adviseert de gemeente over dit beleid. Om goed te kunnen adviseren zoeken zij actief de Harderwijker samenleving op. U kunt ook zelf contact opnemen. Meedoen of meedenken met de activiteiten van de Sociale Adviesraad Harderwijk? Neem dan contact op via info@adviesraad.nl
 
Meer informatie www.adviesraadharderwijk.nl  

Nieuwe editie IK VOOR ELKAAR krant

Deze week ontvangen alle inwoners van Harderwijk en Hierden de IK VOOR ELKAAR krant in de brievenbus. Deze krant bevat tal van maatschappelijke initiatieven in de gemeente. In deze editie leest u onder andere over de verhalen van vrijwilligers, de terugblik op 2017 door wethouder Gert-Jan van Noort, professionele vrijwilligers in het St. Jansdal ziekenhuis en inwoners die koken voor eenzame mede-inwoners.
 
Het initiatief IK VOOR ELKAAR wil samen de redzaamheid in Harderwijk en Hierden een impuls geven. Door iedereen te informeren over welke mooie dingen er gebeuren, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. De gemeente Harderwijk ondersteunt de inwoners vanuit de gedachte: iedereen doet mee om er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Dit betekent dat iedereen naar eigen kracht zichzelf of een ander helpt. ‘Ik voor Elkaar’: dichtbij, vertrouwend op eigen kracht en met inzet van de mensen om u heen.  

Wij wensen u fijne feestdagen toe

Officiële publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 4-12-2017 Weisteeg 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 30-11-2017 Korhoenlaan 2: receptie gebouw
 • 5-12-2017 Touwbaan 88: veranderen pand van kantoor naar woningen in strijd regels ro
 • 4-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: schuur in strijd regels ro
 • 5-12-2017 Flevoweg 61: splitsen woning naar 2 duplex woningen in strijd regels ro
 • 7-12-2017 Lindenlaan 13: dakkapel met nokverhoging
 • 7-12-2017 Braambergerhout 140: dakkapel voorzijde
 • 7-12-2017 Grote Marktstraat 9: intern verbouwen en plaatsen twee dakkapellen
 • 29-11-2017 Grote Oosterwijck 6: verbouwen woning (gm)
 • 8-12-2017 Molenweg 12: verplaatsen inrit en kappen bomen
 • 8-12-2017 Zuiderzeestraatweg 95: woning
 • 12-12-2017 Hoge Varen kavel 32: woning in strijd regels ro
 • 7-12-2017 Lindenlaan 15: plaatsen dakkapel met nokverhoging 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 11-12-2017 Bluesdreef 12: hekwerk 11-12-2017 Lorentzstraat 5: inrit
 • 11-12-2017 Kerkplein 4: herontwikkeling pand
 • 11-12-2017 Bellstraat 5 en 7: nieuwbouw distributiecentrum
 • 12-12-2017 Paardenbloemdreef 15: inrit
 • 12-12-2017 Bruggestraat 11: barbershop in strijd regels ro
 • 12-12-2017 Luttekepoortstraat 47a : reclame (1 object)
 • 12-12-2017 Baanweg 20: sportschool in strijd regels ro
 • 14-12-2017 Snelliusstraat 11: strijdig gebruiken pand
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Meldingen Omgevingsdienst

Melding mobiel puinbreken:
Op 7-12-2017: Waterfront, Flevoweg in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken binnen de periode van 20 december 2017 tot 20 februari 2018.
 
Melding Activiteitenbesluit:
Op 30-11-2017: LorentzEvents, Snelliusstraat 11, 3846 BT in Harderwijk, voor het beschikbaar stellen van zalen ten behoeve van festiviteiten (horeca: zalenverhuur/partycentrum).
 
Melding sloop/asbest:
 • Op 29-11-2017: Lorentzstraat, sectie A, perceel 3518 in Harderwijk voor het slopen van een water-opvangput;
 • Op 30-11-2017: Ir. Wortmanstraat 22, 3841 KG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 12-12-2017: Bondamlaan, Van Geunslaan, Scheiduslaan en Bosschalaan in Harderwijk voor het verwijderen van asbest.
Exploitatievergunning en Gedoogverklaring Coffeeshop Vijhestraat 3
 
De burgemeester van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat hij de gevraagde exploitatievergunning en gedoogverklaring voor de exploitatie van een coffeeshop heeft verleend aan Stichting Columbus voor het adres Vijhestraat 3.
 
Dit besluit is op 14 december 2017 bekendgemaakt aan de aanvrager.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.
Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.
 
Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U zendt het bezwaarschrift per adres naar postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Het bezwaarschrift is schriftelijk, is gedagtekend, voorzien van uw naam en adres en ondertekend. Vermeldt u ook het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaarschrift.
 
Aanvulling mandaatbesluit 2015
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een overtreding van de artikelen 5:34 Apv en 10.2 van de Wet milieubeheer wordt  gemandateerd aan de toezichthouders van Stadstoezicht. U kunt het mandaatbesluit inzien op onze website op de pagina Beleidsregels. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.
 
Vooraankondiging omgevingsvergunning Friesegracht - Johanniterlaan 1
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Johanniterlaan 1 (voormalig postkantoor).
 
De ontwerpomgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 zal naar verwachting in het 1e kwartaal 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt, de Staatscourant en op de gemeentepagina www.harderwijk.nl. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, dhr. A. Duits, tel 411 911. 
 
Nadere regels subsidie Geluksroute Harderwijk
 
Burgemeester en wethouders hebben op 5-12-2017 besloten de nadere regels subsidie Geluksroute Harderwijk vast te stellen. De Geluksroute is een éénmalige welzijnssubsidie van maximaal 450 euro om inwoners die niet op eigen kracht uit een negatieve spiraal van chronische ziekte / beperking en sociaal isolement kunnen komen te verleiden en stimuleren tot sociale activering en participatie.
De nadere regels treden in werking op 15 januari 2018. U kunt de stukken ook inzien op de website van de gemeente, (www.harderwijk.nl, onder ’organisatie’ en dan ‘regelgeving’). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Harderwijk, bereikbaar via: 0341-411 911.
 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard en ontwerp subsidieverordening ter inzage
Burgemeester en wethouders hebben op 12 december 2017 besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Terrassen Boulevard en de ontwerp subsidieverordening  terrassen Boulevard gedurende zes weken ter inzage te leggen. Deze stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel en zijn ook op de website www.harderwijk.nl te raadplegen.
De zes weken termijn gaat in op de dag na deze publicatie.  Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Meer informatie: projectbureau Waterfront..