Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 46

Met deze week: Opendag Gemeentewerf, succesvolle kroegentocht voor ouders en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Koninklijke onderscheiding voor Dries van den Berg

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft zaterdag 10 november een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Dries van den Berg. De uitreiking vond plaats tijdens de officiële opening van de nieuwe viszaak en het palingmuseum van Dries van den Berg & Zn. Dries van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer van den Berg is een markante persoonlijkheid in Harderwijk. Al sinds 1983 is hij nauw betrokken bij de organisatie van de bekende Aaltjesdagen. De Haringparty mag al 13 jaar op hem rekenen als veilingmeester, adviseur en ambassadeur. Gedurende15 jaar was hij bestuurslid van de Stichting Visserijdagen Harderwijk en nauw betrokken bij het Admiraalzeilen en het organiseren van de visrookwedstrijden. Ook was hij bestuurslid van de Botterstichting. Van den Berg levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de palingcultuur in Nederland. En hij zet zich in voor de Stichting Duurzame Palingsector Nederland.

Koninklijke onderscheiding voor Dries van den Berg
 

Gouden K voor directeur Stadsmuseum Harderwijk

Corien van der Meulen, directeur van het Stadsmuseum Harderwijk, heeft een landelijke onderscheiding beeldende kunst, een gouden K, ontvangen. Wethouder Cultuur, Gert Jan van Noort, reikte deze eervolle onderscheiding aan haar uit. Wethouder Van Noort: “Corien heeft van het Stadsmuseum, met zijn wisselende tentoonstellingen en gratis toegankelijke exposities op de begane grond, en het Marius van Dokkummuseum, plekken gemaakt waarin ruimte en aandacht is voor veel verschillende vormen van beeldende kunst voor een verschillend publiek.” 

Kinderen van basisschool De Bogen ontbijten met burgemeester

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt waarin een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen, vond ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Harderwijk nodigde de burgemeester schoolkinderen uit voor een gezamenlijk ontbijt in het Huis van de Stad, net als in circa 275 andere Nederlandse gemeenten. Op vrijdag 9 november waren 35 leerlingen van basisschool De Bogen op bezoek in het Huis van de Stad om samen met burgemeester Harm-Jan van Schaik gezond te ontbijten.
In het stadhuis schuiven ze samen aan de ontbijttafel en maken ze kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld van een gezonde start van de dag.

Sporten voor mensen met een beperking in regio Noord Veluwe

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap. De regio Noord Veluwe zet zich in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod. Afgelopen oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar.

Op www.unieksporten.nl is nu ook het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt. Hiermee willen we als regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen. Elke gemeente heeft een lokaal aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen, te vinden op de contactpagina van de betreffende gemeente. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 22 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere besluitvorming over de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening en de eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Harderwijk Anders en ChristenUnie hebben het college schriftelijke vragen gesteld over ouderenmishandeling. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Open Dag Gemeentewerf 24 november

Zaterdag 24 november bent u tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 in Harderwijk. Onze medewerkers  laten u graag zien hoe goed ze voorbereid zijn op de winterperiode. Ook maakt u kennis met een handige app waarmee u  schade en overlast in de openbare ruimte kunt melden bij Snel Herstel. Voor iedere bezoeker is er gratis een zakje strooizout. 

Mantelzorg doen we samen

Zaterdag 10 november was de dag van de Mantelzorg. Wij bedanken alle mantelzorgers voor hun inzet en alle taken die zij verrichten in Harderwijk en Hierden. 

Aanpak foutgeparkeerde stationsfietsen werkt

Verschillende bewoners van het stationsgebied hebben de afgelopen weken complimenten gegeven aan de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk. Zij geven aan dat de overlast van wild geparkeerde fietsen drastisch is afgenomen.

“Wij verwijderen dagelijks zo’n vijf fietsen uit de fietsparkeerverbod-zone”, vertelt één van de wijkboa‘s Marius ter Mors. “Deze rijwielen veroorzaken overlast voor de bewoners en ondernemers rondom het Stationsplein. Ik adviseer daarom fietseigenaren om gebruik te maken van de overdekte fietsenstalling. Deze fietsenstalling is de eerste 24 uur gratis.” Verwijderde fietsen kunnen worden opgehaald bij de fietsenopslag aan de Daltonstraat. Voor meer informatie verwijst Ter Mors naar de gemeentelijke website. Eigenaren die hun snor- of bromfiets verkeerd stallen worden op kenteken bekeurd door de handhavers van Stadstoezicht. 

Heeft u uw boot(trailer) al weggehaald?

De overgebleven bootjes, surfplanken, kano’s en boottrailers langs het Zeepad worden binnenkort verwijderd door de gemeente Harderwijk. Afgelopen weken zijn de vaartuigen en trailers voorzien van een waarschuwingsflyer. “Binnenkort wordt er onderhoud gepleegd aan de rietkragen en strandjes langs het Zeepad”, leggen de wijkboa’s van Stadsweiden uit. “Twee weken geleden stonden er nog 65 voorwerpen langs de waterkant. De inwoners van Stadsweiden hebben massaal gehoor gegeven aan onze waarschuwingsactie. Na deze flyerronde zijn er nog maar 20 voorwerpen overgebleven. Als deze blijven liggen, gaan wij deze weghalen door middel van bestuursdwang.” 

Succesvolle kroegentocht voor ouders

Op dinsdagavond 13 november was in Harderwijk de voorlichtingsavond ‘Kroegentocht voor ouders’. Ouders met kinderen van 13 tot en met 18 jaar kregen informatie over alcohol, drugs en uitgaan in Harderwijk. Ongeveer 100 ouders deden mee. Kinderartsen vertelden over de effecten van alcohol op het puberbrein, politie en horeca gaven uitleg over het verloop van een stapavond in de binnenstad en in een workshop stond drugsgebruik onder pubers centraal.

De avond was een initiatief van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarin horeca, politie, bewoners en gemeente gezamenlijk werken aan het vergroten van de veiligheid en verminderen van de overlast in het uitgaansleven. De avond is georganiseerd in samenwerking met het ziekenhuis St Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het CJG, de GGD en horeca Harderwijk. 

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 1-11-2018 Korhoenlaan 1-147: 2 overkappingen
 • 25-9-2018 Smeepoortenbrink 9: verbouwen rijksmonument
 • 5-11-2018 Langendijkstraat 6 en 6a: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
 • 5-11-2018 Beukenlaan 5: wijzigen gevel
 • 2-11-2018 Molenweg 47: kappen 5 bomen
 • 5-11-2018 Korhoenlaan 1-99: overkapping
 • 5-11-2018 Korhoenlaan 1-150: kapschuur
 • 5-11-2018 Beneluxlaan 1: uitbreiden gebouw
 • 6-11-2018 Paardenbloemdreef kv 31: woning
 • 7-11-2018 Academiestraat 7: hekwerk
 • 7-11-2018 Korhoenlaan 1-128: carport
 • 7-11-2018 Korhoenlaan 1-45: pergola
 • 7-11-2018 Parallelweg 26-133: serre en kappen 19 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 5-11-2018 Lorentzstraat 5: zonnepanelen (verleend door ODRN)
 • 5-11-2018 bospercelen nabij landgoed De Essenburgh: aanleggen bos
 • 5-11-2018 Ossenbergerhout 2: dakkapel (zijgevel)
 • 7-11-2018 Saxofoondreef 7: verbreden oprit
 • 8-11-2018 Parallelweg 26-119 en Parallelweg 26-154: kappen 3 bomen
 • 8-11-2018 Parallelweg 26-155: kappen 5 bomen
 • 8-11-2018 Zeppelinstraat 8: bedrijfsgebouw en reclame
 • 9-11-2018 Korhoenlaan 1-70: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95
Het ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van één nieuwe woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 95 mogelijk.
 
Ontwerpbesluit hogere waarde

Ten behoeve van het wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 15 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00221-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.

Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. M. Haverkamp, tel. 411 911.
 
Beleid bijtincidenten honden ter inzage
De burgemeester maakt bekend dat per 15 november 2018 de ‘Beleidsregel bijtincidenten honden’ ter inzage ligt. In de gemeente Harderwijk moeten mens en dier veilig over straat kunnen zonder bang te zijn door een hond gebeten te worden. Mocht het toch gebeuren dan wil de burgemeester adequaat maatregelen kunnen nemen. In het beleid staat de aanpak van bijtincidenten met honden beschreven. De aanpak hangt mede af van de ernst van het incident, het soort hond en het risico dat zich een nieuw incident voordoet.
De Beleidsregel bijtincidenten honden ligt met ingang van 15 november tot en met 27 december 2018 ter inzage. Binnen deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling een reactie (zienswijze) indienen bij de burgemeester van Harderwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of bij vragen, kunt u contact opnemen met mevr. M. van der Weerd via tel. 411 911. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de Burgemeester van Harderwijk, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Zeggemeen 65. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 23-10-2018: Hydro Extruction Harderwijk (SAPA ), Industrieweg ong. 3846 BB in Harderwijk, voor het slopen van een anodiseerhal
 • 05-11-2018: Alberdingk Thijmlaan 122, 3842 ZE, verwijderen asbest uit woning;
 • 06-11-2018: Hofdijkstraat 26, 3842 Zl, verwijderen asbest uit woning
 • 24-10-2018: Beetsstraat 17, 3842 AJ, voor het slopen van een gebouw
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 maakt het mogelijk om met de rood-voor-rood regeling de bestaande boerderij voor dubbele bewoning om te zetten naar een vrijstaande woning en tevens een nieuwe vrijstaande woning en twee-onder-een-kapwoning te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 15 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Palingrokerij en Vishandel Dries van den Berg

Adresgegevens

Stephensonstraat 2
3846 AK Harderwijk

Telefoon

T. 0341-423723

Openingstijden

Ma 9.00 - 18.30 uur
Di 9.00 - 18.30 uur
Wo 9.00 - 18.30 uur
Do 9.00 - 18.30 uur
Vr 9.00 - 18.30 uur
Za 9.00 - 18.00 uur
Zo Gesloten
Meer info