Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 26

Met deze week: Samen aan de slag voor aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden, wees voorbereid op warm weer en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Samen aan de slag voor aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden

Bestuurders van woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen, netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura, energieloket Veluwe Duurzaam en de gemeente Harderwijk ondertekenden op dinsdag 18 juni de uitvoeringsstrategie aardgasvrij wonen in de gemeente Harderwijk.
 
De zes organisaties zijn sinds de zomer van 2018 bezig met de uitdaging die de Nederlandse overheid aan gemeenten heeft opgelegd: woonwijken voor 2050 aardgasvrij maken. De overgang naar aardgasvrij wonen is een langdurig en complex traject en heeft een direct effect op de leefomgeving. Daarom is met nadruk gekozen voor samenwerking en een aanpak waarbij de inwoners centraal staan. Betaalbaarheid, realiteitszin en stap voor stap tot resultaten komen zijn toonaangevende uitgangspunten.
 
Negen potentiebuurten gekozen
De eerste resultaten zijn er ook al. In januari van dit jaar was er een succesvol en druk bezocht eerste stadsgesprek. Vorige week zijn in een tweede stadsgesprek inwoners bijgepraat over de selectie van negen zogenaamde potentiebuurten. Een potentiebuurt is een buurt waar om een of meer redenen aanleiding is de komende jaren daadwerkelijk aan de slag te gaan om (een deel van) de buurt van het gas af te krijgen. In de potentiebuurten is er inzicht in wat er allemaal speelt, wijkkenmerken zijn inzichtelijk gemaakt en kansen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Gekozen is voor een aanpak waarmee samen met bewoners technische en financiële oplossingen worden uitgewerkt.
 
De projectgroep zet daarbij stevig in op participatie. Al voor het stadsgesprek meldden zich buurtinitiatieven om een bijdrage te leveren aan het aardgasvrij maken van hun buurt. Tijdens het tweede stadsgesprek hebben diverse nieuwe buurtinitiatieven zich hierbij aangesloten. Het is de bedoeling het proces met de potentiebuurten na de zomervakantie op te starten. Samen met de inwoners worden uitvoeringsplannen opgesteld om stap voor stap deze buurten van het gas af te krijgen.

 Sportkaravaan

Wethouder Marcel Companjen deelt water uit bij start tiende sportkaravaan in Harderwijk. Deze week doen zo'n 800 kinderen mee. En vanwege de hitte is er extra water en zonnebrandmiddel, zijn er gezonde snacks en wordt extra goed opgelet door de begeleiders. Bekijk ook de foto's en de video.

 
Wees voorbereid op warm weer

Veel mensen ervaren de hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek; voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid, zeker voor ouderen, kinderen en chronisch zieke mensen. Hoe voorkomt of vermindert u klachten door hitte?
•        Drink voldoende
Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
•        Houdt u zelf koel
Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12 en 16 uur). Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of wandeling. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme deken.
•        Houd uw woning koel
Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten.
Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.
•        Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn. Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand toe.
 
Wie lopen risico?
Tijdens een periode van aanhoudend warm weer kunnen verschillende groepen in de problemen komen:
•        Ouderen
•        Mensen met een chronische aandoening
•        Mensen in een sociaal isolement
•        Mensen met overgewicht
•       Jonge kinderen (zuigelingen)
 
Hoe herkent u hitteklachten?
Warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.
 
Tips, advies en hulp nodig?
De GGD Noord- en Oost-Gelderland geeft u graag meer informatie, bel tussen 9.00 tot 17.00 uur, tel. 088 - 443 30 00. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 4 juli vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere debat Kadernota. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over wildmengsels in Harderwijk en Hierden. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Duurzaamheidsloket

Heeft u vragen over duurzaam wonen en leven in de gemeente Harderwijk? Neem contact op met de helpdesk en stel uw vraag aan één van de medewerkers van het duurzaamheidsloket. Het duurzaamheidsloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur – 17.00 uur, tel. 0525 70 10 15. Of stuur een e-mail naar info@veluweduurzaam.nl. Meer informatie: www.veluweduurzaam.nl/energieloket-harderwijk. 

VIP-avond Netwerk Harderwijk Hierden

Donderdag 4 juli organiseert NHH weer een vip-avond voor maximaal 50 deelnemers. Er staat een wandeling door het Harderwijker bos op het programma met mooie verhalen over de omgeving en de geschiedenis daarvan. Aanmelden kan uitsluitend per mail naar jose.maas@hccnet.nl. De eerste 50 aanmeldingen gaan deze avond mee. 

Inspirerende conferentie over respijtzorg; tijdelijk overnemen van mantelzorg

Dinsdag 18 juni kwamen mantelzorgers en professionals naar de conferentie over Respijtzorg in het Huis van de Stad. Wethouder Gert Jan van Noort opende de conferentie; “De gemeente Harderwijk heeft mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan. Met het beleidsplan ‘Harderwijk zijn wij samen’ willen we respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg) bespreekbaar maken in Harderwijk. Want het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zodat zij de zorg kunnen volhouden.”
 
Om te voorkomen dat het zorgen voor een ander te zwaar wordt, kunt u om hulp vragen. Er bestaan hulpmiddelen om de zorg tijdelijk over te nemen. Bent u mantelzorger en merkt u dat de zorg te zwaar is? Neem contact op met het servicepunt Mantelzorg van ZorgDat via 0341 434 656 of mantelzorg@zorgdat.nl. 

Tips tegen stinkend afval in de container

Uw container voor het apart inzamelen van groente, fruit, tuinafval, wordt één keer in de 14 dagen geleegd. In de tussentijd kan in deze warme periode decontainer gaan stinken. De stank ontstaat doordat het natte GFT-afval gaat rotten. Bij een hoge temperatuur versnelt dit rottingsproces. Wilt u stank voorkomen?

Hieronder vindt u enkele tips:
 • Plaats de container niet in de zon. Hiermee voorkomt u een te snelle afbraak van het GFT-afval en daardoor geuroverlast. 
 • Een krant op de bodem van de container neemt overtollig vocht op en geeft na het legen minder kans op achterblijvende resten. In plaats van een krant kunt u ook droog GFT-afval op de bodem van de GFT-container leggen. Uw container blijft dan ook schoon.  
 • Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresten, eerst in een krant of een stuk keukenrol. U kunt ook een biologisch afbreekbaar zakje gebruiken. Dergelijke zakjes zijn verkrijgbaar bij de supermarkt.
 • Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de GFT-container leeg achter of vraag buren de container aan de weg te zetten.
 • Zet de deksel van de GFT-container op een kier. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht waardoor anaerobe bacteriën (deze bacteriën gebruiken geen zuurstof) minder kans krijgen om het rottingsproces dat de stank veroorzaakt op gang te brengen.
 • Vliegjes zijn te voorkomen door vers keukenafval af te dekken met bijvoorbeeld gras, blad, fijne houtsnippers of compost.
 • Laat het GFT-afval eerst uitlekken of drogen alvorens het in de GFT-container te doen (bijvoorbeeld in een lekbakje op het aanrecht).
Ons afval is waardevol: het meeste van wat wij dagelijks weggooien kan opnieuw gebruikt worden, behalve als het bij het restafval terecht komt.  Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien! 
 
Meer informatie vindt u op www.afvalmeerwaard.nl

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 10-6-2019 Dennenlaan 30 en 32: kappen 2 bomen
 • 13-6-2019 Korhoenlaan 1-82: kappen 2 bomen
 • 13-6-2019 Oldenallerhout 83: verbreden oprit
 • 17-6-2019 Haaksepad 1-1 t/m 1-8: kappen 1 boom
 • 15-6-2019 Smeepoortstraat 21: wijzigen raam
 • 18-6-2019 Nassaulaan 2: geldautomaat en reclame (2x)
 • 18-6-2019 Baanweg 26: verbouwen bedrijfspand (gym)
 • 18-6-2019 Oldenallerhout 19: bijgebouw
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 14-6-2019 Groevenbekerhout 30: wijzigen uitrit
 • 17-6-2019 Urkpad 11: erker
 • 17-6-2019 Luttekepoortstraat 5: wijzigen gevel
 • 17-6-2019 Vuldersbrink 15 en 15B: splitsen pand
 • 18-6-2019 Mecklenburglaan 3: diverse bouwwerken, reclame en strijd
 • 18-6-2019 Jannevroukamp 8: overkapping
 • 19-06-2019 Korhoenlaan 1- 34: kappen 1 boom
 • 19-06-2019 Oldenallerhout 83: verbreden uitrit
 • 20-06-2019 Zomerweg 2A: wijzigen gevels en plaatsen kap
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Een tweede laadpaal te laten plaatsen en extra parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein Cremerstraat achter de flat met de Alberdingk Thijmlaan; en
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Tesselschadelaan 26.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Hoefbladmeen 1A: vergunning brandveilig gebruik.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-6-2018 gedurende 6 weken tot aan 8 juli 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Damoclesbeleid Harderwijk 2019 vastgesteld
De burgemeester heeft op 18 juni 2019 besloten het “Damoclesbeleid Harderwijk 2019” vast te stellen. Tegen het ontwerp beleid zijn geen zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er door het college en de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen naar voren gebracht. De burgemeester heeft daarom besloten het “Damoclesbeleid Harderwijk 2019” overeenkomstig het ontwerp beleid vast te stellen. Het Damoclesbeleid Harderwijk 2019 treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. Het Damoclesbeleid artikel 13B Opiumwet woningen, lokalen en erven, zoals vastgesteld op 14 juli 2011 en nadien gewijzigd vastgesteld bij besluit van 12 februari 2014 wordt gelijktijdig ingetrokken. Het nieuwe beleid is ook te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. Groen, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 9-5-2019: M.P. Bouwservice Internationaal B.V., Industrieweg 13, 3746 BB in Harderwijk, voor het veranderen van het bedrijf naar bezorgservice en internet verkoop van voedingssuplementen;
 • 27-5-2019: Het Gastenhuis, Biezenplein 1, 3845 KA in Harderwijk, voor het starten van een gastenhuis voor mensen met dementie (20 onzelfstandige appartementen);
 • 12-4-2019: Holdijk Trucks, Van Leeuwenhoekstraat 27. 3846 CA in Harderwijk voor het uitvoeren van reparaties aan autobussen.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-06-2019: Van Maerlantlaan 44/46, 3842 JD in Harderwijk, voor het slopen van een berging.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Het voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:
-        bestemmingsplan N302 (2007)
-        bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)
 
Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 27 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00210-/NL.IMRO.0243.BP00210-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 11 juni 2019 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage te leggen. Dit is een pilotregeling voor 2 jaar, waarin maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden meer passend, toegankelijk en in potentie structureel aanbod op sportief of cultureel gebied aan te bieden voor inwoners die onvoldoende mogelijkheden hebben om op eigen kracht deel te nemen aan het reguliere aanbod. 
Wat ligt er precies voor u ter inzage?
-        ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ inclusief toelichting
Deze stukken zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels
 
Deze ontwerp subsidieregeling ligt met ingang van 26 juni tot en met woensdag  7 augustus (6 weken) ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kan contact worden opgenomen met mevr. M. de Ronde van het domein Samenleving, bereikbaar onder tel. 411 911.