Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 16

Met deze week: Koningsdag 2019, Kinderen kunnen zich opgeven voor het nieuwe kindercollege en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Koningsdag 27 april

Spelregels kleedjesmarkt Koningsdag 2019
Zaterdag 27 april vieren wij Koningsdag. Ook dit jaar willen wij er samen een mooi feest van maken. Tijdens de kleedjesmarkt kunt u tweedehandse spullen kopen en verkopen. Hieronder leest u de spelregels voor het verkopen van spullen op de kleedjesmarkt.
 
Kleedjes plaatsen achter de oranje strepen
De kleedjesmarkt start op zaterdag vanaf 6.00 uur. U kunt vanaf vrijdag om 18.00 uur een plekje innemen. U mag alleen achter de oranje krijtstrepen in de straten een kleedje leggen. Dit zodat hulpverleningsvoertuigen er langs kunnen. Op de Boulevard is de kleedjesmarkt niet toegestaan. Op de Vischmarkt zijn kraampjes wel toegestaan voor vergunninghouders. Het is niet toegestaan om op deze plekken te staan. De weekmarkt op zaterdag komt te vervallen.
 
Plekken waar u kunt staan

Op onderstaande plattegrond is aangegeven waar de kleedjesmarkt mag plaatsvinden.

Wat mag niet?
 • Etenswaren en (fris)dranken verkopen, tenzij u daar een vergunning voor heeft.
 • Levende dieren verkopen. Spullen door winkeliers verkopen, tenzij ze daar een vergunning voor hebben.
 • Verkoopwagens plaatsen, tenzij ze daar een vergunning voor hebben.
 • Spijkers/pennen in de grond slaan.
Na afloop of bij vertrek van de kleedjesmarkt om 16.00 uur kunt u de niet verkochte spulletjes en eventueel afval in de vuilcontainers plaatsen.
 
Kom op de fiets
U kunt uw fiets op de volgende plaatsen stallen:
 • bij de Hogeweg/Kuipwal
 • op de Scheepssingel
 • bij de stadsmuur Stille Wei
 • op de parkeerplaats P2 tegenover Veluvia (vrije ruimte voor veel fietsen)
 • op het Kerkplein
Het plaatsen van fietsen in de Hondegatstraat en buiten de Bruggepoort is niet toegestaan.   
 
Samen kunnen wij aan de veiligheid werken. Wij wensen u een fijne en feestelijke dag toe. 

Voorkom dat het riool verstopt raakt

Om een verstopping van het riool te voorkomen kunt u beter geen vuil als maandverband, luiers, vochtige billendoekjes en rollen toiletpapier in uw riool gooien. Hierdoor ontstaat er een opeenhoping met verstopping als gevolg. Ook vetten en oliën zijn funest voor het goed functioneren van een riool. Na stolling blijft een vette koek aan de binnenkant van de riolering achter waarin zich vuil gaat hechten of ophopen. U kunt vetten en oliën na gebruik beter laten stollen en dan weggooien in de grijze container in bijvoorbeeld een leeg melkpak. Ook mag u dit gratis inleveren bij het chemodepot, Daltonstraat 23. Of in een gesloten verpakking inleveren in de gele afvalcontainer bij de Jumbo-supermarkten in de wijken Stadsweiden en Drielanden en de Spar in Hierden.

Waar zit de verstopping?

Bij een verstopping spoort u allereerst de plaats van de verstopping op:
 1. Zoek het ontstoppingsstuk of -putje op. Op www.ontstoppingsput.nl is van veel woningen informatie beschikbaar. Meestal is het ontstoppingsstuk of -putje bloot te leggen op de grens van uw tuin en de openbare weg. In enkele gevallen zit het ontstoppingsstuk in de buurt van de voordeur. Het laten opzoeken van dat putje is voor uw rekening. 
 2. Constateer of ontstoppingsputje en riool droog of nat zijn.
 3. Is het ontstoppingsputje op de erfgrens droog/leeg, dan zit de verstopping op uw terrein of in/onder uw woning. U verhelpt het probleem zelf of neemt contact op met een loodgieter; eventuele kosten komen voor uw rekening.
Verstopping op gemeenteterrein? Bel Snel Herstel!
4. Staat het ontstoppingsputje vol, dan zit de verstopping op gemeenteterrein. U belt de gemeente via Snel Herstel die kosteloos de verstopping verhelpt. De gemeente biedt een 24-uur service en beschikt over de benodigde hulpmiddelen. Let op: Als u een verstopping op gemeenteterrein zelf op laat lossen, zijn de kosten voor uw rekening. Bel daarom altijd eerst Snel Herstel.

Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl 

Veluwe Duurzaam

Zonnestralen zijn een perfecte duurzame energiebron. Overweeg je om zonnepanelen te nemen? Bekijk aanbieders bij u in de buurt. Is uw dak niet geschikt, maar wilt u toch investeren in zonne-energie? Bekijk de collectieve projecten van de lokale energiecoöperatie op www.veluweduurzaam.nl/energiecoöperaties.

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 25 april vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Damoclesbeleid (sluiten van drugspanden) en Handhavingsmatrix. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. 

Start werkzaamheden VSE terrein

Aannemer Scheffer Groep is gestart met de werkzaamheden op en bij het voormalige terrein van eendenslachterij VSE. Het complex heeft sinds kort een nieuwe eigenaar (BPD) en zal binnenkort worden gesloopt.
 
Sloopwerkzaamheden tot medio juni
Binnen de grenzen van het werkterrein zijn inmiddels de houtopstanden verwijderd. Daarna worden de asbesthoudende onderdelen verwijderd. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen hiervoor worden getroffen. Tenslotte wordt het hele complex gesloopt. Bij deze sloopwerkzaamheden kan af en toe hinder ontstaan door geluid en trillingen. De sloop start volgende week en duurt tot medio juni. Er is een uitgebreide scan gemaakt van het gebouwencomplex. Deze is gedocumenteerd, waardoor het beschikbaar blijft als inspiratiebron voor verdere planvorming.
 
Een nieuw plan voor Weiburg
De komende periode willen de gemeente en BPD samen met omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden een nieuw plan voor Weiburg maken. De sloop van het VSE complex is een eerste stap. Op de website van de gemeente is binnenkort informatie te vinden over de voortgang. Dan krijgen omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van en mee te denken over de nieuwe invulling van dit gebied.
 
Meer informatie: Jorrit Scheffer, Bedrijfsleider bij de Scheffer Groep: (0)38 376 22 22 of 06 13 12 81 58 e-mail: j.scheffer@scheffergroep.nl.
 

Zoektocht naar kinderburgemeester en -wethouder van start

Kinderen kunnen zich opgeven voor het nieuwe kindercollege
 
Kinderen kunnen zich vanaf nu opgeven om kinderburgemeester of kinderwethouder van Harderwijk te worden. Wij zijn op zoek naar een kindercollege dat vanaf oktober een jaar lang de burgemeester en wethouders bijstaat met ceremoniële taken. Bijvoorbeeld het afsluiten van de Koningsspelen. Ook kunnen kinderen bij het kindercollege terecht met vragen of suggesties voor de gemeente.
 
Aanmelden?
Kinderen die volgend schooljaar (2019-2020) in groep 7 of 8 van de basisschool zitten, kunnen zich opgeven via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Daar staan ook de spelregels om mee te kunnen doen.
 
Harderwijk zijn wij samen
Het kindercollege is een onderdeel van ‘Harderwijk zijn wij samen’. Onder deze titel werkt de gemeente Harderwijk met haar inwoners samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. 

Wij wensen u fijne Paasdagen

De Stadswinkel van het Huis van de Stad is gesloten op Goede Vrijdag (vrijdag 19 april) en Tweede Paasdag (maandag 22 april). Het Milieupark aan de Daltonstraat is op Goede Vrijdag geopend en tweede paasdag gesloten. Voor overige openingstijden: zie www.harderwijk.nl/contact.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen en Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 4-4-2019 Donkerstraat 6: AED aan gevel gemeentelijk monument
 • 8-4-2019 Grote Oosterwijck 31: nokverhoging in strijd regels ro
 • 6-4-2019 Luttekepoortstraat 32A: vervangen tuinhuis
 • 8-4-2019 Harderweide kv 36: woning
 • 8-4-2019 Parallelweg 26-37: kappen 9 houtopstanden
 • 8-4-2019 Cremerstraat 6: dakkapel voorzijde en verhoogde nok achterzijde
 • 9-4-2019 Einsteinstraat 5: vervangen transportbanden en 1 nieuwe band
 • 9-4-2019 Zeepad: kappen 6 bomen
 • 10-4-2019 Sweelinckdreef 22: uitbreiden woning
 • 11-4-2019 Drift 2: promotiebord
 • 11-4-2019 Sonnevancklaan 2: promotiebord
 • 11-4-2019 Westeinde 14: promotiebord
 • 10-4-2019 Marijkelaan 11: inrit
 • 10-4-2019 Parallelweg 26-106: kappen 5 bomen
 • 11-4-2019 volkstuinen Friesegracht: algemene vergunning bouwwerken
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 4-4-2019 Ruimelsweg 7: vervangen bijgebouw in strijd regels ro en inrit
 • 8-4-2019 Kerkstraat 39: 6 bergingen op begane grond in strijd regels ro
 • 8-4-2019 Zeppelinstraat 16: bedrijfsgebouw en uitrit
 • 10-4-2019 Donkerstraat 27: wijzigen gevel (RM)
 • 10-4-2019 Cremerstraat 6: dakkapel voorzijde en verhoogde nok achterzijde
 • 11-4-2019 Grevenhofsweg 6: vernieuwen constructie en 2 dakkapellen
 • 11-4-2019 Smeepoortstraat 52: verbouwen vergaderzaal naar drie hotelkamers
 • 11-4-2019 Papenerf 6: dakkapel (voorzijde)
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 11-04-2019 Molenweg 45: tweede uitrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op
de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Aanwijzing collectieve festiviteit
Het college wijst jaarlijks een 10-tal collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0:30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan. Het college heeft voor 2019 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven flexibel in te spelen op nu nog niet bekende evenementen, zijn er voor Harderwijk 6 dagen aangewezen en mogen er 4 dagen flexibel worden ingevuld en voor Hierden 8 dagen aangewezen en mogen er 2 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd. Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen: 26 april Koningsnacht, 27 april Koningsdag, 5 mei Bevrijdingsdag, 7- en 8 juni Aaltjesdagen en 6 december Horecaroute.
 
De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af. Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast is 6 juli Boerenmarkt, 8 t/m 10 augustus Veluwade. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.
 
Ontheffing sluitingsuur horeca
De burgemeester voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur.
22 april 1e op 2e paasdag,  27 april koningsnacht, 30 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 10 juni 1e op 2e pinksterdag 25 december kerstnacht en 27 december 2e kerstnacht. Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
- Vlierburgweg 2: bijgebouw; 5-6-2019
 
Bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17

De gemeenteraad heeft op 4 april het bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Beetsstraat 17 twee rolstoeltoegankelijke 2-onder-1 kapwoningen te realiseren (4 woningen).
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat
- artikel 3.2.2 Bijbehorende bouwwerken komt te vervallen aangezien de regels over bijbehorende bouwwerken reeds in artikel 3.2.1 en 3.2.3 zijn geregeld. De nummering van de regels is in overeenstemming gebracht met de wijziging;
- artikel 3.2.1 sub d onder 4 eerste bullet waarin abusievelijk een verwijzing is opgenomen naar de maximum goot- en bouwhoogte op de verbeelding is verwijderd. Naar aanleiding van het schrappen van dit artikel is artikel 3.2.1 sub d onder 1 aangevuld met een verwijzing naar de goot- en bouwhoogte.
 
Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan geactualiseerd en onder meer aangepast naar aanleiding van de vooroverlegreactie van de Provincie Gelderland waarbij onder meer een onderdeel duurzaamheid is opgenomen met maatregelen mbt de verduurzaming van de nieuw te bouwen woningen.
 
Een volledig overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan dat u kunt inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00205-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00205-/NL.IMRO.0243.BP00205-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • een aanvullend stopverbod in te stellen gedurende de avond en nacht en in de weekenden de hele dag op het Kerkplein voor het Burgerweeshuis en
 • 2 parkeerplaatsen te reserveren op de Achterste Wei ter hoogte van de zijkant van het adres Veldkersmeen 7.
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
11-3-2019: De Admiraal van Hierden, Zuiderzeestraatweg 135, 3849 AC in Hierden, voor het veranderen van de indeling van het bedrijf
13-3-2019: Marrees Technische Groothandel B.V., Archimedesstraat 5, 3846 CT in Harderwijk voor het starten van het bedrijf (juni 2018) als technische groothandel
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

3-4-2019: Hema Hardewijk Donkerstraat 52, 3841 CD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkel
4-4-2019: Christelijk College Nassau Veluwe, Stationslaan 26, 3842 LA in Harderwijk voor het slopen van een onderwijsgebouw
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Koningsdag  in Hierden heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 24 april 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.  
 
Bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg
De gemeenteraad heeft op 4 april het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk 7 seniorenwoningen te realiseren aan de Ooster Mheenweg te Hierden. Het perceel, kadastraal bekend sectie A, nummer 3381 is globaal gelegen tegenover de woningen Ooster Mheenweg 8-12.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat artikel 6 onder b van de regels inhoudende een algemene afwijkingsregel t.b.v. de plaatsing van een antennemast is verwijderd en de nummering van de overige leden in overeenstemming is gebracht met deze wijziging.
Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de vooroverlegreactie van de Provincie Gelderland waarbij onder meer het Nationaal Landschap is benoemd en wordt verwezen naar de Omgevingsverordening Gelderland.
 
Een volledig overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan dat u kunt inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00224-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00224-/NL.IMRO.0243.BP00224-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.