Gemeente koopt Parkhotel Hierden

Door Harry Schipper – Als de raad dat goedvindt koopt de gemeente Harderwijk het hele zorghotel- en woonpark aan de Molenweg 34-36 in Hierden op en wordt het geheel gerenoveerd.

De ongebruikelijke gemeentelijke aankoop kost meer dan twee miljoen euro en omvat het centrale gebouw met restaurant ‘t Draakje, zes appartementen en zeven paviljoens met elk vier wooneenheden

Doel van de aankoop is om de woon- en zorgfunctie te behouden voor de mensen die er nu al wonen en gebruik van maken. Het betreft in totaal zo’n dertig mensen met een beschermd-wonen of tijdelijk-wonen indicatie.

Het Zorghotel Hierden was vroeger een vakantie- en recreatieparkje, maar sinds 2015 werd het geëxploiteerd door de WoonZorg Combinatie Overijssel, die vier jaar later, in 2019 failliet gaat. De gronden en opstallen worden dan overgenomen door de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM BV), die aanvankelijk bet plan had om door te gaan met de zorgtaken. Recent maakte de NOM bekend twijfels te hebben over een haalbare exploitatie en daarom uit het project te stappen.

De gemeente Harderwijk wil graag dat het Zorghotel Hierden haar functies in het kader van beschermd en tijdelijk wonen blijft behouden, ook al moet het huidige bestemmingsplan daar nog steeds op worden aangepast. Harderwijk is sinds 1 januari 2018 plaatsvervangend centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe en ziet het in die rol als noodzaak om in de regio genoeg plekken beschikbaar te hebben voor beschermd- en tijdelijk wonen.

Belangrijkste argument voor de gemeente om tot aankoop over te gaan is dat anders voor de huidige cliënten van het zorghotel ergens anders onderdak gevonden moet worden. Ook heeft de gemeente dan geen regie meer op de manier waarop plannen wel of niet worden voortgezet. Een mogelijk alternatief is nog dat een woningcorporatie of commerciële partij de gronden en opstallen overneemt, al gaat daarmee wel weer veel tijd verloren.

De omwonenden zijn afgelopen week door de gemeente op de hoogte gebracht van het besluit om het Parkhotel aan te kopen. Het Parkhotel kwam in maart even in opspraak, nadat zich op het terrein een steekincident had voorgedaan onder de ogen van cliënten, omwonenden en vrijwilligers en medewerkers van Talent House, die ook op het terrein een onderkomen hebben.