Gemeente Harderwijk ‘verloor’ van ministerie, snelheid blijft 130 kilometer per uur

De gemeente Harderwijk heeft het niet voor elkaar gekregen de maximum snelheid op de A28 langs Harderwijk te verlagen naar 120 kilometer per uur. Het blijft 130 kilometer per uur.

Ruim twee jaar geleden, op 2 maart 2016, heeft de gemeente een beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit van de minister van Infrastructuur & Milieu, toen nog Schultz van Haegen.

Het verhogen van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur zou volgens de gemeente Harderwijk een toename van de Co2-emissie veroorzaken die niet te verdedigen was. Immers, het verlagen van de Co2-emissie was een belangrijke doelstelling van hetzelfde kabinet en alle gemeenten moesten daarin hun aandeel leveren. Een verkeersbesluit dat zorgt voor een verhoging van de Co2-emissie is volgens de gemeente dan niet passend. 

Een ander punt van kritiek op de snelheidsverhoging was de leefbaarheid in de omliggende wijken.

Onder meer een toename van de geluidsoverlast zou de leefbaarheid negatief beïnvloeden. De gemeente Harderwijk trad in haar beroep op als belangenbehartiger van de inwoners van Harderwijk die benadeeld werden door de snelheidsverhoging.

Bijna twee jaar later, op 20 februari 2018, is het beroep door de rechtbank in Arnhem behandeld en eind maart kreeg het college van burgemeester en wethouders de uitslag te horen. Het beroep is niet ontvankelijk verklaard. De snelheid blijft 130 kilometer per uur. Niet omdat alle argumenten kul waren, maar simpelweg omdat de gemeente volgens de Arnhemse rechtbank niet bevoegd is om namens haar inwoners te spreken. Een hoger beroep indienen, heeft dus weinig zin.