Gemeente Harderwijk gaat een uitdagend jaar tegemoet

Ze noemt het een van de grootste uitdagingen voor dit jaar: collectiviteit bij de ondernemers in Harderwijk. Christianne van der Wal trad daarom afgelopen maand in gesprek met de ondernemers in de binnenstad plus de wijkwinkelcentra. 

Nadat centrummanagement is gestopt met haar werkzaamheden moet de middenstand volgens haar weer geld genereren voor gezamenlijke activiteiten. Deze staat hier positief tegenover, maar lokale ondernemers willen wel af van het probleem van de ´freeriders´.  Het wordt tijd dat iedereen gaat meedoen!

De wethouder economische zaken ziet diverse positieve ontwikkelingen plus kansen. ´De leegstand neemt af. Mede door het meer mogelijk maken van verschillende, eventueel gecombineerde functies  in de binnenstad. De netwerkorganisatie Bureau Binnenstad opent dit voorjaar in het Oude Stadhuis op de Markt. De koopzondag pakt goed uit, maar ook hier geldt dat algehele deelname cruciaal is. Wij hebben als service aan de consument geïnvesteerd met de instelling van twee uur gratis parkeren op ondertussen vijf locaties bij het centrum. De ondernemers zijn daar heel blij mee want het verhoogt de omzet. Met goede samenwerking kunnen we de binnenstad verder versterken.´

Flinke bouwactiviteiten

Jos Disselhorst (accountmanager bedrijven) en Sjak de Boer (vastgoedspecialist) hopen in 2019 de stijgende lijn van kavelafzet voort te kunnen zetten. Momenteel wordt in ieder geval flink gebouwd en tevens lopen de nodige onderhandelingen over grondaankopen. ´Afgelopen jaar is bijna vier hectare verkocht, dat stemt tot tevredenheid, ook bij ondernemers. Het bouwrijp maken van een perceel kunnen we namelijk heel snel regelen. Ploeger Logistics nam het nieuwe distributiecentrum op Lorentz III amper één jaar na de grondaankoop in gebruik.´ 

Vlakbij dit pand laat Dolphin Metal Separation vanwege uitbreiding van de bestaande activiteiten een tweede hal verrijzen. Marree Technische Groothandel nam op Lorentz III nieuwbouw in gebruik en op de achterste strook verrezen diverse bedrijfsgebouwen. ´Door flexibel mee te bewegen hebben we daar de verkaveling aangepast. Zo speelde de gemeente in op de vraag naar relatief kleine percelen vanaf 2500 vierkante meter. We zijn met nog eens zes partijen in gesprek die daar naar toe willen.´ 

Voltooiing algehele revitalisatie Lorentz

Jos Disselhorst en Sjak de Boer weten bovendien dat in 2019 de algehele revitalisatie van Lorentz is voltooid. Zes wegen rond Lorentzhaven en de Marie Curiestraat ondergaan dit voorjaar een ingrijpende opknapbeurt. ´Met alle betrokken ondernemers is en wordt uitgebreid gecommuniceerd, want hun bedrijvigheid moet natuurlijk wel door blijven gaan.´

Op bedrijvenpark De Sypel is recentelijk begonnen met de bouw van een nieuw filiaal voor Bouwmaat, een landelijke groothandel in bouwmaterialen. Vastgoedspecialist Sjak de Boer verwacht voor De Sypel binnenkort overeenstemming te bereiken met een andere nieuwe groothandel. De resterende grote kavel op Tonsel met zijn vele autodealers is in vieren gedeeld en drie geïnteresseerden zijn hierover in onderhandeling met Sjak de Boer. Op de uitbreiding van Lorentz Haven mocht Harderwijk kalvermelkproducent Klaremelk uit Speuld verwelkomen. Op een terrein van anderhalve hectare opent de familieonderneming hier eind dit jaar een tweede vestiging. Voor Lorentz Haven loopt nu een milieueffectrapportage voor de plaatsing van twee, of drie windmolens.

Verdere vormgeving verduurzaming

Christianne van der Wal: ´als portefeuillehouder moet ik samen met de Bedrijvenkring en Parkmanagement de verduurzaming verder vorm geven en de ondernemers enthousiasmeren. Met Lorentz Duurzaam zijn we al op de goede weg. Alle nieuwbouw gaat tegenwoordig voor energieneutraal, heel veel ondernemers zijn bezig met circulaire economie. We bekijken verder welke reststoffen van de ene, grondstoffen voor de andere kunnen zijn.´  

´Daarnaast zijn we druk met klimaatadaptatie, een andere grote uitdaging. Zowel ondernemers als particulieren moeten maatregelen nemen tegen toenemende extreme regenval. Bestraat niet alles rond je pand, maar creëer mogelijkheden voor afwatering. Op de bedrijventerreinen laten wij al bredere en diepere wadi’s aanleggen.´  
 
Gemeente Harderwijk
Christianne van der Wal, Jos Disselhorst (zittend) en Sjak de Boer zien Lorentz III versneld vollopen. Foto: Tom van den Berg