Gemeente gaat onderzoeken hoeveel nieuwe woonwagenplaatsen er nodig zijn

Een amendement van Harderwijk Anders die betrekking heeft tot het opnemen van de behoeften van woonwagenbewoners in de woonvisie is in de Raadsvergadering van donderdagavond unaniem aangenomen. Uit de algemene middelen zal nu 15.000 euro gereserveerd worden die gebruikt gaat worden voor de ‘inventarisatie van de standplaatsbehoefte.’

Met andere woorden: voordat er echt maatregelen genomen worden, moet eerst in kaart worden gebracht wat nu werkelijk de behoefte is.

,,Wij kunnen als gemeente niet inzien wie er een woning in een woonwagenkamp nodig heeft. Dat is een privézaak’’, legt Henk Vermeer van Harderwijk Anders uit, ,,met deze inventarisatie weten we dat straks wel.’’

Verder heeft het amendement ervoor gezorgd dat de woonwagenbehoefte aan de woonvisie wordt toegevoegd. Er komt nu beleid voor woonwagens, net zoals dat voor (sociale) huur- en koopwoningen al decennialang het geval is.

Jarenlang voerden woonwagenbewoners protest tegen het uitsterfbeleid in gemeenten in Nederland.

Ook in Harderwijk werden er geen nieuwe vakken vrijgemaakt voor woonwagenbewoners, waardoor kinderen bij hun uitzet noodgedwongen op zoek moesten naar een reguliere woning. De nationale ombudsman riep het kabinet in mei 2017 al toe tot maatregelen. Volgens hen waren niet alle gemeenten zich bewust van de bijzondere positie van de woonwagencultuur.

Woonwagenbewoners moeten gelijk behandelt worden als alle andere burgers, aldus de mensenrechtenwaakhond, en daar hoort ook huisvestingsbeleid bij.

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zich duidelijk uit: Een woningzoekende woonwagenbewoner die dit wenst, zou binnen een redelijke termijn kans moeten hebben op een woonwagen.
 
Ook in Harderwijk werd er gedemonstreerd: ,,Om één van mijn kinderen een plek te geven, moet ik nu zelf van het vak af. Maar ik heb er drie, dus dat gaat gewoon niet,’’ zegt een bewoner, die vond dat de gemeente achter haar rug om handelt en weinig overleg voert.
 
Wethouder Jeroen de Jong kwam al eerder met de belofte om te zullen kijken naar de uitbreiding van het aantal vakken in Harderwijk, hoewel hij niet kan beloven dat hij alle wachtlijsten direct kan oplossen.