Gemeente betaalt mee aan parasols boulevard

Door Petronella Polinder - Afgelopen donderdag is er tijdens de raadsvergadering een klap gegeven op de zogenaamde ‘parasolsubsidie’. 

Ondernemers aan de boulevard mogen voor hun terrasschermen en parasols een subsidie aanvragen bij de gemeente.

Zo’n zes weken geleden heeft het college van burgemeester en wethouders het beeldkwaliteitsplan (BKP) Terrassen Boulevardgebied vastgesteld. Daarin is omschreven aan welke eisen de (nieuwe) terrasschermen en parasols moeten voldoen. Daarbij moet men denken aan kleurgebruik, materiaalkeuze, de afmetingen en de hoeveelheid reclame die er op mag staan.
 
Om er zeker van te zijn dat de ondernemers aan de boulevard de terrassen zo inrichten als omschreven staat in het beeldkwaliteitsplan, kunnen ze tot en met 31 december 2020 gebruik maken van een speciale subsidie. Het college stelde donderdag 18 januari jl. aan de raad voor hier een bedrag van 77.500 euro voor uit te trekken en de raad ging akkoord.