Fietsexamen voor de basisscholieren

De scholieren van groep 7 van bijna alle basisscholen uit Harderwijk en Hierden buigen zich op donderdag 5 april over het landelijke theorie-verkeersexamen. 

Tussen vrijdag 6 en vrijdag 13 april vindt het praktijkexamen plaats. Dan fietsen de kinderen hun route, gekleed in de felle hesjes.

De vrijwilligers op de zes posten langs de route maken aantekeningen van hun verkeersgedrag. Kijken zij goed uit bij het oversteken, geven of nemen zij voorrang op de rotonde, laten zij goed zien dat zij willen afslaan of kijken zij wel goed achterom? De posten letten op deze belangrijke punten en noteren de fouten. 

De vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland in Harderwijk hebben alle Harderwijkse scholen benaderd om deel te nemen aan dit examen.

Zowel de theorie-examens als de praktijkexamens worden door hun begeleid. De verkeersouders en andere vrijwilligers staan op de posten langs de route. Vooraf aan het praktijkexamen wordt de fiets gecontroleerd. De fiets moet immers in goede staat zijn tijdens het afleggen van de route. Van de ouders wordt ook verwacht dat zij, samen met hun kinderen, de route enkele keren fietsen. Want iedereen hoopt toch dat zijn kind veilig deelneemt aan het verkeer? De fietsroutes kunt u vinden op de website van VVN afdeling Harderwijk (https://harderwijk.vvn.nl/schriftelijk-en-praktisch-verkeersexamen-basisscholen).
 
Als de leerlingen een voldoende halen voor hun theorie- en praktische examen, ontvangen zij het verkeersdiploma. Een foutje is al snel gemaakt, maar om te zakken moet een leerling toch wel meer fouten maken. Leerlingen die foutloos fietsen en ook de theorievragen foutloos maken, krijgen een feestelijk onthaal door de burgemeester.
 
VVN stapt in 2018 voorzichtig over op een digitaal verkeersexamen. De posten langs de route gaan hun bevindingen in 2019 registreren met een speciale app. De leerlingen maken dit examen op school op een laptop. Vooraf kunnen zij het examen trouwens ook thuis op de computer oefenen. De website van Veilig verkeer Nederland geeft de oefenstof. http://examen.vvn.nl

Fietsexamen veilig verkeer nederland