Feestelijke lancering Junior Sportcoaches

Op maandag 22 november was de feestelijke lancering van het project Junior Sportcoaches op het schoolplein van Al Islaah in Harderwijk. In samenwerking met de gemeente Harderwijk, het lokaal sportakkoord Harderwijk en Lions Club Harderwijk is er een fantastisch concept tot stand gekomen.

De lancering werd verricht door wethouder Marcel Companjen en kinderburgemeester Lana al Hussein. Voor Lana een leuk moment, omdat de opening op haar eigen school plaatsvond

GA! Harderwijk is op veel scholen actief. Vanuit het onderwijs kwam er regelmatig dezelfde vraag terug. “Hoe kunnen wij onze leerlingen stimuleren om meer te bewegen tijdens de pauze”

GA! wil dat er zo veel mogelijk kinderen tijdens de pauzes actief zijn en meedoen. Zo zijn zij op het idee van Junior Sportcoaches op het schoolplein gekomen.

Met het opleiden van Junior Sportcoaches, leerlingen uit groep 6/7, leren ze kinderen om zelfstandig sport- en beweegactiviteiten aan te bieden en te begeleiden op hun eigen school. Op die manier kunnen de Junior Sportcoaches, ook op de dagen dat er geen GA! coach actief is op de school, zelf als ‘spelleider’ optreden.

De Junior Sportcoach maakt gebruik van een materialen box en spelkaarten die helpen bij de uitvoer van de activiteiten. Vervolgens gaat een school in 3 stappen aan de slag met Junior Sportcoaches.
  1. Samen met GA! Harderwijk schaft de school, met middelen vanuit het Lokaal Sportakkoord en een eigen bijdrage, eenmalig een materialen box aan.
  2. Zes kinderen uit groep 6 en 7 worden onder schooltijd door GA! Harderwijk opgeleid tot Junior Sportcoach.
  3. De Junior Sportcoaches gaan in de pauze aan de bak met de materialen box. De Beweegteams van GA! ondersteunen.
Het doel van GA! Harderwijk is om voor de zomer van 2022 op alle scholen in Harderwijk Junior Sportcoaches in te zetten. Op maandag 22 november startte de eerste school, de Al Islaah.

Lancering junior sportcoach Harderwijk