Extra toezicht tijdens voorjaar door Natuurmonumenten

De lente staat weer voor de deur. Vogels gaan broeden en reeën, herten en zwijnen krijgen kalfjes en biggen. 

Om deze nieuwe bewoners van de gebieden van Natuurmonumenten te beschermen houden de boswachters strenger toezicht in de Leuvenumse Bossen en op de landgoederen Oud Groevenbeek en Oldenaller in Ermelo, Harderwijk en Putten.                                                                                 

Verstoring tijdens het voorjaar

“We houden toezicht in onze gebieden en geven waarschuwingen aan bezoekers die een overtreding begaan. Helaas merken we dat waarschuwen weinig invloed heeft gehad. We willen voorkomen dat de dieren verstoord worden en juist in deze kwetsbare periode is rust noodzakelijk. Ook de overige bezoekers ondervinden last/hinder van mensen die de regels aan hun laars lappen. We zullen mensen bij overtredingen waarschuwen of aanspreken en eventueel bekeuren.” vertelt boswachter Nico Nelis.

Loslopende honden en crossen

Loslopende honden, ruiters die buiten de gemarkeerde ruiterpaden rijden, crossmotoren in het bos of op het stuifzand, wandelaars die van de wandelpaden gaan en afgesloten kwetsbaar gebied inlopen en vuilstorten. Het zijn maar een paar voorbeelden van de overtredingen waar boswachters van Natuurmonumenten mee te maken hebben. Overtredingen allen met negatieve gevolgen voor de natuur.

Edelherten worden opgejaagd en steken in paniek in grote groepen de provinciale weg over, honden rennen achter jonge reeën aan en weten ze soms te grijpen en broedende vogels verlaten hun nest als wandelaars te dichtbij komen. Boswachter Marcel Kwant: “Vooral grondbroeders zoals de boomleeuwerik zijn erg gevoelig. Als ze verstoord worden is de kans groot dat het broeden daarna mislukt. En dat is spijtig, het is een prachtig en vrij zeldzaam vogeltje”.

De natuur heeft bescherming nodig. De natuurorganisatie hoopt dat er een preventieve werking uitgaat van dit bericht en dat het uitdelen van boetes niet nodig is.