Energienoodfonds voor maatschappelijke instellingen en MKB

Door de hoge energieprijzen hebben consumenten, bedrijven en instellingen te kampen met een hoge energierekening. In het noodfonds is totaal 730.000 euro beschikbaar voor steun aan maatschappelijke instellingen en het MKB.

Tegemoetkoming in de energielasten

Naast maatregelen vanuit de landelijke overheid helpt de gemeente Harderwijk inwoners met een aantal steunmaatregelen. De gemeenteraad heeft daarvoor een bedrag van € 500.000,- gereserveerd voor een tegemoetkoming in de energielasten van maatschappelijke verenigingen, stichtingen en geloofsgenootschappen. Zij dreigen in de problemen te raken door een heel hoge energierekening.

“Diverse stichtingen en organisaties hebben ons de afgelopen tijd benaderd met hun zorgen”, licht wethouder Wilco Mazier toe. “Door de gestegen energiekosten, vrezen zij voor financiële problemen. Juist in economisch en maatschappelijk onrustige tijden zien wij als college een belangrijke rol voor deze organisaties.” Het college stelt nu aan de raad voor om een tijdelijke verordening vast te stellen. Hiermee kan er uitvoering worden gegeven aan de steunmaatregel.

Extra middelen voor MKB
In het voorstel van het college worden de middelen die de provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld (€ 230.019,-) gebruikt voor een tegemoetkoming in de energielasten van MKB-ondernemers. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet of onvoldoende voorzien.

Wethouder Mazier: “Veel ondernemers in het MKB hebben nog last van de naweeën van de coronacrisis. Daar komt nu de energiecrisis bovenop. Sommige bedrijven kunnen het hoofd amper boven water houden.”

Met dit zogenaamde noodfonds wil de gemeente Harderwijk de financiële gevolgen van de hoge energieprijzen voor het MKB en maatschappelijke instellingen verzachten.