Endura streeft naar Harderwijk Energie

Ze dromen van een eigen, groen distributienetwerk in de Hanzestad. Energiecoöperatie Endura zou, net als kabelexploitant en stadsgenoot CAI, los van de grote partijen volledig zelfstandig willen draaien. Geen Liander, Nuon, of Essent, maar Harderwijk Energie. 

Met lokaal opgewekte wind- en zonne-energie tegen veel lagere tarieven dan de traditionele maatschappijen in rekening brengen.  Door middel van een energietransitie ontwikkelt Endura haar verduurzamingstraject.

Directeur Wim Sederel en bestuurslid Henry Staal van de Reukema Groep realiseren zich dat nog wel het een en ander te gebeuren staat voordat Harderwijk Energie realiteit is. Tegelijkertijd verwijzen ze naar Denemarken waar zo’n netwerk op enkele eilanden al wel succesvol draait. Het voornemen past in ieder geval binnen de strategie en doelstellingen van Endura dat streeft naar een volledig zelfvoorzienende stad. Over negen jaar zou tachtig procent van de bevolking en het bedrijfsleven moeten meedoen.

Bewustwording creeren

Als voormalig bankdirecteur is Wim Sederel bij veel ondernemers geen onbekende. ‘Ik ga graag met ze in gesprek om ze te helpen en bewustwording te creëren. Wij als Endura moeten het verhaal gewoon heel vaak vertellen, dat is belangrijk. Voor velen is verduurzaming namelijk een nieuw en complex vraagstuk. Kennis en capaciteit ontbreken. Ze moeten niet in paniek raken, maar gewoon beginnen met energie besparen. Dat kan al heel simpel op de verlichting.’
 
Door krachtenbundeling valt de verduurzamingsslag sneller te maken. Wij zijn betrokken bij de commissie Duurzaamheid van de Bedrijvenkring Harderwijk en Parkmanagement. Endura kan dit project dat moet uitmonden in een energiepositief bedrijventerrein vaart geven. We beschikken over een groot kennisnetwerk en zijn lid van REScoopNL, de overkoepelende organisatie voor duurzame energiecoöperaties. Door te innoveren en met toepassing van de modernste technologieën kan je heel veel bereiken.’

Onderlinge stroomuitwisseling

Wim Sederel en Henry Staal willen in Harderwijk een Smart Grid van de grond krijgen. Dit is een intelligent energienetwerk dat vraag en aanbod van diverse bronnen op elkaar afstemt. Met Endura als intermediair valt opgewekte stroom door te sluizen naar anderen. Henry Staal: ‘als Reukema haar daken vol legt met panelen dan is de kans groot dat we te veel opwekken. Die stroom kun je in een coöperatie als de onze kwijt en onderling uitwisselen. Een derde partij, zoals een bedrijf dat geen financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen heeft, kan dan gebruik maken van onze groene energie. ‘Ruim anderhalf jaar na de start groeit het ledenaantal van Endura gestaag.

De grens van tweehonderd is ondertussen gepasseerd. Deze lente zijn de eerste uitvoeringsprojecten een feit. Een deel hiervan valt onder de Postcoderoos. Dit is een fiscaal voordelige regeling voor collectieve energieopwekking waarbij de zonnepanelen niet op het eigen dak liggen. ‘Deze Postcoderoos is niet alleen interessant voor particulieren, maar ook voor bedrijven die zelfvoorzienend willen worden.’

Binnenkort volgt de installatie van 1800 zonnepanelen op het dak van de examenhal van het Bouw & Infra Park. Manege Rantrime en zorgcentrum Sonnevanck krijgen er beiden 900. De subsidie voor 300 collectoren op California Creatieve Industrie - de thuisbasis van Endura is rond. Een snel akkoord voor de aanleg volgend jaar van 7500 panelen boven het overloopparkeerterrein langs de N302 ligt voor de hand. Over de montage van zonnepanelen in het  nieuwe geluidsscherm langs de A28 bij de nieuwbouwwijk Harderweide lopen gesprekken met de gemeente.

Endura participeert ook graag in windenergie. ‘De gemeente Harderwijk wil op Lorentz een aantal windmolens laten plaatsen. Wij willen die opgewekte energie samen met ondernemers en inwoners in eigen beheer houden. Als Endura de exploitatie doet kunnen we in eigen stad Harderwijk Energie produceren en distribueren. Dat is de gedachte achter een coöperatie: samen de lasten, maar zeker ook samen de lusten.’ 
 
Endura

Wim Sederel (links) en Henry Staal van Endura met aan de rechterkant Jan de Bruin.  
Zijn bedrijf Veluwe Drilling uit Harderwijk doet mee met de Postcoderoos op manege Rantrime. Foto: Ruben Schipper