Einde voor Sup & Go op terrein Tjerk Hiddes nadert: “We willen in Harderwijk blijven”

Door Marco Jansen - Sup & Go moet aan het eind van dit jaar vertrekken van het terrein van Tjerk Hiddes aan de Strekdam 53. Dat was al enige tijd bekend, maar Diane Koornstra en compagnon Marnix van der Boom traden deze week naar buiten met het nieuws. “Het is moeilijk te begrijpen, want het is een prachtige plek en wij zijn perfecte huurders.”

Diane Koornstra (42) en Marnix van der boom (51) zijn op 9 april 2020 hun supschool gestart aan de Strekdam 53

Bijna vier jaar later is het bedrijf flink gegroeid. Rond de 40 mensen hebben een strippenkaart waar ze wekelijks gebruik van maken en de vloot bestaat uit circa 50 sups. “We zijn de grootste supschool van Nederland en zijn het hele jaar door actief. We noemen ons de hot pink family: er wordt gelachen, gehuild, wedstrijden gesupt maar ook rustig gepeddeld. We gaan voor kwaliteit en gezelligheid en er ontstaan vriendschappen. Maar ruim een jaar geleden hebben we gehoord dat we niet op deze locatie mogen blijven.

Tjerk Hiddes is een vereniging en wij niet, en zij vinden dat dit schuurt. Dat is hun keus, maar wij willen het liefst daar blijven want het is een prachtig terrein. Wij zijn dagelijks op dat terrein, Tjerk Hiddes maar één keer in de week, op zaterdag. Dan is de opkomst van de scouting en in de zomerperiode huren andere scoutingclubs het terrein. We betalen ieder jaar huur en evalueerden jaarlijks. Dat ging prima tot we de vraag stelden om twee containers neer te zetten om materiaal in te leggen. We werden door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek en dachten dat dit voor evaluatie zou zijn, maar kregen te horen dat we een andere plek moeten zoeken. We doen al vier jaar ons best om afval op te ruimen en goodwill te krijgen, minder sups zouden we ook prima vinden. Ook hebben we aangeboden de huur te verhogen. We hebben er veel voor over om te blijven, maar zij blijven bij hun besluit. Ze gunnen ons een mooie plek maar wel ergens anders”, legt Koornstra de situatie uit.
 
Verrast en verbaasd
De afloop van het huurcontract op 31 december 2024 nadert snel. “Wij zijn in gesprek met de gemeente, met Dinie Kolk en Marcel Companjen. Dat zijn fijne gesprekken, maar dit heeft nog niks concreets opgeleverd. Elf maanden klinkt nog lang, maar dat is het niet. Ik heb er begrip voor dat het traag verloopt, maar geen boodschap meer aan. We wilden onze leden informeren over de situatie en hopen dat mensen die Sup & Go een warm hart toedragen ons kunnen helpen.”

Hun bericht op Facebook is veel gedeeld en heeft overweldigend veel reacties opgeleverd. “We zijn enorm verrast hoe ontzettend het leeft; veel mensen vinden Sup & Go bij Harderwijk passen. Politieke partijen hebben vooral gevraagd waarom wij weg moeten en willen ons helpen. Iedereen is verrast en verbaasd dat een mooi bedrijf dat mensen in beweging brengt en zoveel doet voor Harderwijk niet kan blijven.”
 
Zoektocht
Koornstra heeft inmiddels meerdere principeverzoeken ingediend, maar die zijn afgewezen. “Naast het laatste boothuis is een stukje land, maar volgens het bestemmingsplan moet hier historische scheepvaart komen. Een stukje naast Tjerk Hiddes is Natura2000 gebied. Ik kan sinds een jaar geen principeverzoek meer indienen, want de gemeente maakt een locatiescan voor bedrijven die langs het water een onderneming willen starten. Het is een jaar lang wachten op niks, maar we hebben wel een plek nodig.”

Ook heeft ze Coastal Roeivereniging Harder, die tegenover het waterpretpark van het Dolfinarium een plek heeft, benaderd. “Die dijk langs de Strandhaven is zo lang, maar ook hier kregen we geen positief antwoord. Een tijdelijke plek zou al goed zijn. Ook het bestuur van IJsclub Volmoed hebben we benaderd, we staan overal voor open, als we maar door kunnen. We willen in Harderwijk blijven. We zijn Harderwijkers, willen de stad laten zien en op de kaart zetten en bewegen op het water.”
 
Een bestuurslid van IJsclub Vol Moed bevestigt dat Sup & Go een verzoek heeft gedaan om in de toekomst gebruik te mogen maken van het clubgebouw en het terrein aan de Wijde Wellen. “Supverhuur Harderwijk is overgenomen, met inbegrip van de huur van ons clubgebouw, door een nieuwe eigenaar. Helaas is er daardoor geen mogelijkheid voor Sup & Go om naar ons clubgebouw te verhuizen.”
 
‘Het schuurt’
Harro Lunshof, voorzitter van Waterscouting Tjerk Hiddes legt uit waarom het huurcontract niet wordt verlengd. Hij vindt het verenigingsbelang niet langer verenigbaar met een commercieel belang; een principekwestie. “Sup & Go is bij ons als start up begonnen en dat is heel succesvol geworden. Het is booming met bedrijfsfeestjes op ons terrein waar veel geld aan wordt verdiend. Wij vragen een klein huurbedrag omdat wij zelf ook niet veel hoeven te betalen. Ik kan dan niet de hoofdprijs vragen, dat schuurt dan. Wij kunnen rondkomen, maar moeten wel met vrijwilligers de begroting rond krijgen. Onze hoofdtaak is met vrijwilligers kinderen t/m 18 jaar de waterscoutingvaardigheden bijbrengen.

We pachten het terrein van de gemeente Harderwijk en hebben ontheffing gekregen om het te verhuren aan een commerciële partij. Maar zij zijn te groot geworden; als hier scholen komen suppen is er 200 man op het terrein. Ook moet ik regelmatig bij vergaderingen aanwezig zijn.

Het contact is goed en we gunnen ze de wereld. We zijn transparant naar elkaar. Zij doen ook sociale controle over onze eigendommen, ruimen de haven op en onze kinderen mogen op hun sups. Dat is fijn, maar ze willen groter en meer: een kantoortje en ook containers voor hun sups en een stukje grond. Mensen vragen nu aan ons of wij op het terrein van Sup & Go zitten, terwijl het andersom is. De belangen gaan steeds verder uit elkaar. Wij hebben dan ook al in de zomer van 2022 aangegeven dat we de wegen willen scheiden omdat ons bestaansrecht niet overeenkomt met dat van hen. We hebben nog een jaar uitstel gegeven als ze er met de gemeente niet uit komen, maar na dit jaar houdt het echt op.”
 
Lastige opgave
Wethouder sport Marcel Companjen heeft met zowel Koornstra als Lunshof gesproken. Hij spreekt van een lastige opgave. “We hebben heel weinig ruimte aan de waterkant en wel zo’n 20 aanmeldingen van initiatieven die iets op de wal willen doen waar water bij nodig is. Sup & Go heeft dat nodig, een initiatief met waterfietsen, nog twee supverhuurbedrijven.”

De gemeente vindt het vervelend voor Sup & Go dat de huurovereenkomst niet verlengd wordt en blijft zoeken naar een oplossing. De juridische mogelijkheden zijn echter beperkt door het Didam-arrest uit 2021. “De Hoge Raad heeft gemeenten verboden grond één op één te verkopen of beschikbaar te stellen als meerdere partijen er belangstelling voor hebben.”

Companjen begrijpt de frustratie en de commotie die is ontstaan op Facebook. “Sup & Go is een prachtig initiatief en ik zou het heel erg vinden als ze uit Harderwijk zouden vertrekken, maar ik mag geen mensen voortrekken of tegen wet- en regelgeving in gaan.”
 
Dinsdag 6 februari is de concept omgevingsvisie vastgesteld. “We willen kijken naar een vijfde sportcluster wat een watersportcluster moet worden om deze initiatieven te laten landen. Maar achter Tjerk Hiddes is Natura2000 gebied en daar mag je nog geen boom kappen of je raakt in de clinch met de wetgeving. We moeten wachten tot we ruimte hebben om die initiatieven te laten landen. Ik ben hier al maanden mee bezig en dat blijf ik doen, samen met wethouder Martijn Pijnenburg die over het havenbereik gaat.”

Sup en Co Harderwijk