Eind goed, al goed, zelfs onder KEI

‘Uit de praktijk’ geeft een blik in de keuken van de gerechtsdeurwaarder. Ditmaal is Patrick Wittebrood, gerechtsdeurwaarder in Harderwijk, aan het woord.

Het begon met een opdracht tot het leggen van derdenbeslagen onder in totaal vier banken en twee beslagen op aandelen op naam in een bv.

De aandeelhouders in de bv hadden namelijk ruzie gekregen over de verkoop van aandelen. De waarde van de aandelen worden bij de verkoop bepaald. Later bleek dat een verkeerde voorstelling van zaken was weergegeven, met als gevolg dat de waarde van de aandelen lager uitviel dan verwacht. Gelijktijdig handelen was belangrijk, want anders zouden misschien wel aandelen worden overgedragen of gelden worden doorgesluisd. Dus we moesten met meer gerechtsdeurwaarders tegelijk in actie komen. Geen probleem, dat zijn we wel gewend.

Register afwezig

Zoals zo vaak kwam mijn collega erachter dat het aandeelhoudersregister niet aanwezig was. Terwijl wel in de statuten stond dat het op het kantoor moest zijn. Op een recente cursus werd me verteld dat het niet voorhanden hebben zelfs een economisch delict is. Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit tot strafvervolging heeft geleid, maar dat terzijde.

BV opgegroepen

We hebben netjes dezelfde dag bij brief het beslag medegedeeld, eigenlijk een onzinnige bepaling als je nota bene de beslagene zelf spreekt. Volgens de regels van de kunst hebben we de bv opgeroepen het register aan te bieden voor de wettelijk voorgeschreven aantekening. De directeur verscheen inderdaad met de twee registers, maar het was toen wel een uitdaging om de aantekeningen te plaatsen, omdat daarvoor wel heel weinig ruimte was. Van de hele gang van zaken hebben we vervolgens een constatering opgemaakt.

113 Rv toepassen

De opdrachtgever wilde vervolgens 113 Rv toepassen. Dat houdt in dat hij de gedaagde eerst laat oproepen, door mij het oproepingsbericht te laten betekenen. Daarna moet de eiser het exploot, het oproepingsbericht en de procesinleiding bij de rechtbank indienen. Normaal
gesproken adviseren we dat niet na een conservatoir (derden)beslag. Het instellen van de hoofdzaak is immers niet alleen het oproepingsbericht aan de wederpartij te betekenen, maar ook het binnen de gestelde termijn uploaden bij de Rechtbank.

KEI

De oproeping is op dag dertien van de veertien die zijn toegestaan betekend en we hebben dezelfde dag een kopie gemaild, zodat de advocaat kon gaan uploaden. We hebben bij die toezending nog speciaal gewaarschuwd voor de nieuwe bepaling 125 Rv, waarin staat
dat de aanhangigheid staat of valt met het uploaden naar rechtspraak.nl. Deze nieuwe bepaling komt voort uit KEI, het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak van de Rechtbank. Een mooie manier om de rechtspraak te moderniseren via digitalisering. Maar dat betekent wel dat je even moet opletten! De nieuwe bepaling wijkt namelijk af van art. 125 lid 1 (oud) Rv.

Verkeerd geupload

Na deze waarschuwing dachten we dat alles op zijn pootjes zou terechtkomen. Totdat ik op de avond van de veertiende dag gebeld word, omdat de advocaat het 113 Rv oproepingsbericht onder 112 Rv had geüpload. Toepassing van 112 Rv levert een nog te betekenen oproepingsbericht op en daar was uiteraard geen behoefte aan. Het oproepingsbericht was tenslotte al betekend. Wat moeten we nu doen? Na overleg nam de advocaat uiteraard geen risico en hij paste alsnog die avond een upload onder 113 Rv toe.

Twee oproepen

Natuurlijk moesten we nu telefonisch overleggen met de rechtspraak, want er lagen nu twee oproepingsberichten en feitelijk twee aanhangige zaken. De rechtbank deed niet vervelend en verwijderde de foute upload. We hebben de kwestie daarna netjes afgewerkt door het
betekenen van het oproepingsbericht aan de derden en de besloten vennootschappen. Je denkt: KEI is echt een modernisering, dit kan toch niet fout gaan! Maar het gebeurt toch.

Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder

Adresgegevens

Oosteinde 23
3842 DR Harderwijk

Telefoon

T. 0341-433215

Openingstijden

Ma 9.00 - 17.00 uur
Di 9.00 - 17.00 uur
Wo 9.00 - 17.00 uur
Do 9.00 - 17.00 uur
Vr 9.00 - 17.00 uur
Za Gesloten
Zo Gesloten
Meer info