Eerste deelwijk laatste fase Waterfront wordt ‘toonaangevend’

Door Harry Schipper - Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en ontwikkelaar en woningbouwbedrijf Trebbe hebben met ‘een toonaangevend plan’ de aanbesteding gewonnen die de gemeente Harderwijk had uitgeschreven voor het eerste deelplan van de laatste bouwfase van het Waterfront.

Aanbesteding deelwijk laatste fase Waterfront Harderwijk

Nabij de nieuwe rotonde komt op anderhalve hectare een ‘levendige, groene, energieneutrale en aardgasvrije’ wijk van 126 woningen.

Daarvan zijn veertig ‘grondgebonden’, middeldure koopwoningen. De overige 86 zijn studio’s en appartementen, die in grootte uiteenlopen van vijftig tot meer dan 130 vierkante meter. 48 Appartementen hebben een (middeldure) huur tot 850 huur per maand.

De ontwikkelcombinatie BPD/Trebbe, die ook al actief is in Drielanden, scoorde van de uiteindelijke drie inzenders het hoogst op punten als architectuur en duurzaamheid. Zo krijgen veel van de 189 parkeerplaatsen elektrische laadpunten. Alle toekomstige eigenaren en huurders krijgen bovendien een fiets; de ouderen onder hen zelfs een elektrische. De nieuwe wijk krijgt een slim energiesysteem dat naast zonnepanelen op daken gebruik maakt van de warmte die de rioolwater-zuiveringsinstallatie aan de andere zijde van de N302 opwekt. De gesprekken hierover zijn al gaande.

Het winnende plan is gemaakt met hulp van het Rotterdamse architectenbureau Molenaar & Co en LAP Landscape & Urban Design. Zij ontwierpen appartementen die zijn geïnspireerd op havengebouwen en de oude havenindustrie van Harderwijk. Hun ontwerpen van de eengezinswoningen (twee bouwlagen met kap) verwijzen naar oude huizen in Hanzesteden.

Waterfrontwethouder Bert van Bijsteren is enthousiast over het winnende ontwerp voor het eerste van zeven deelgebieden in deze laatste bouwfase van het Waterfront. “Een fantastisch resultaat dat toonaangevend wordt bij de aanbestedingen van de volgende deelplannen. Aan alles is gedacht: een mobiliteitscentrum, een collectief warmtesysteem, elektrische auto’s, fietsen… En dat alles wordt circulair gebouwd, dus alle materialen kunnen ooit weer hergebruikt worden”.

Van Bijsteren noemt de combinatie BDP/Trebbe ‘een enorm goeie winnaar’. “Als alles over twee jaar klaar is, dan hebben we er een uniek mooi stukje Harderwijk bij.” Ook gemeentelijk stedenbouwkundige Martijn den Braven, verantwoordelijk voor het totale ontwerp van het laatste deel van het Waterfront, is blij met het plan: “Het voorziet in een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’-architectuur van de Watersportboulevard en het meer industriële en grootstedelijke karakter van ‘De Kades’, maar heeft ook een geheel eigen stijl en karakter met een subtiele verwijzing naar het Harderwijkse Hanzeverleden.”

Het nieuwe wijkje komt aan de voormalige Lelyhaven te liggen; een soort gracht met wandelkades op twee niveau’s. Op de benedenverdieping van één van de appartementenblokken mag zich een kleine (buurt)horecagelegenheid vestigen. “Een koffiebar bijvoorbeeld”, aldus de wethouder. Hij vindt het belangrijk dat er in de nieuwe wijk ‘wat reuring’ komt. “Wat is ook mooi vindt is de inrichting van de openbare ruimte, met veel groen en grote bomen. Die vergroten de leefbaarheid en helpen ook tegen hittestress”.

Van Bijsteren is ook zeer te spreken over de ‘klimaat-adaptieve’ planonderdelen, zoals groene daken en hemelwaterafvoeren die uitmonden in de kruipruimtes van huizen waar het wordt opgevangen in enorme zakken waarin enkele duizenden liters water kunnen. “Daar kunnen mensen mooi hun tuintje mee sproeien als het lang droog is”. Het teveel aan regenwater stroomt via een ‘waterstuwende drempels’ naar wadi’s met een overstort naar de grachten.

In het eerste deelplan komen nog geen sociale huurwoningen. Die komen in de andere deelplannen van fase III van het Waterfront. In totaal komen daarin 780 nieuwe woningen te staan.

Ontwerp fase 3 Waterfront Harderwijk