Eensgezind aan de slag voor ontwikkeling regio

Eind januari kwam de voltallige Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant samen. Tijdens de bijeenkomst, begeleid door gespreksleider Arnoud Leerling, werd de vernieuwde position paper gepresenteerd en unaniem aangenomen. 

Het document vormt de basis voor de strategische agenda voor de regio en actualisering van het uitvoeringsprogramma De Diamant 2016-2020. Joost Fraanje, voorzitter Economic Board is tevreden over deze bevestiging van de samenwerking. Want ´Waarom zouden we moeilijk doen als het samen kan!´  

Position Paper aangenomen
De afgelopen maanden zijn met de verschillende boardleden afzonderlijk gesprekken gevoerd. Uit de gespreken kwam naar voren dat de verschillende partijen gezamenlijk verder gaan om de ontwikkeling van de regio te ondersteunen. Hierbij staan de thema’s Innovatie/Techniek, Human Capital en Vestigingsklimaat centraal. De position paper werd door alle aanwezigen goed ontvangen en aangenomen als basis voor de verdere uitwerking van de strategische agenda en uitvoeringsprogramma.

Verdere uitwerking  
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kregen alle aanwezigen tijdens een interactieve sessie de kans om op drie speerpunt thema’s hun input te leveren. Met post-its werd antwoord gegeven op de vragen over de knelpunten, oplossingen, kosten en eigenaarschap van het thema. De waardevolle informatie die hierbij verkregen is wordt de komende maanden verder uitgewerkt voor intensivering van de uitvoering binnen uitgezette thema’s.  

Innovatie-ondersteuning
Op het gebied van innovatie en techniek gaat het initiatief verder op de ingeslagen weg met de laagdrempelige innovatie-ondersteuning voor Noord-Veluwse mkb-bedrijven vanuit Innovatiehuis De Diamant. Het afgelopen jaar zijn veel Noord-Veluwse ondernemers ondersteund bij innovatietrajecten en ook in 2019 staan de innovatiemakelaars voor ondernemers klaar.

Maar liefst tien innovatieve Noord-Veluwse ondernemers pakten in 2018 het podium tijdens de jaarlijks georganiseerde Veluwse Innovatieprijs. Deze verkiezing, welke onderdeel is van de Week van het ID, wordt ook in 2019 gehouden. Al gedurende het jaar kunnen ondernemers zich melden als kandidaat voor de innovatieprijs aanmelden. De uitreiking 2019 vindt plaats op donderdag 28 november. Meer informatie over de innovatieprijs  en de ondersteuning van het Innovatiehuis is te vinden op www.dediamantvanmiddennederland.nl.