Een sfeervuurtje tijdens de jaarwisseling? Houd het gezellig en veilig

De afgelopen jaren zien we een toename van vuren tijdens oud en nieuw in Harderwijk en Hierden. Kleine sfeervuren zoals een terrashaard of een vuurkorf kunnen gezellig zijn, maar kunnen ook overlast geven.

Bij controles zien we regelmatig dat er oude kasten en ander afvalmateriaal verbrand worden. Dit is slecht voor het milieu en het geeft (rook)overlast.

Brengt u daarom afval nog voor de jaarwisseling naar het milieupark aan de Daltonstraat en gebruik alleen schoon hout of open haard hout voor uw sfeervuur. 

Sfeervuren: houd het veilig en gezellig

Tijdens de jaarwisseling mag u een klein sfeervuur in een terrashaard of vuurkorf maken. Maar let u er wel op dat het veilig is en geen overlast geeft voor bijvoorbeeld uw buren. Kampvuren en grotere vuren vallen niet onder sfeervuren en zijn niet toegestaan. Hieronder vindt u de richtlijnen voor een veilig sfeervuur.
 
  • Het vuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, (fruit)snoeihout en overig schoon hout. Het gebruik van geverfd hout, huisraad, huisvuil, bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, vloeibare- en chemische stoffen en dergelijke is niet toegestaan.
  • De vuurkorf of haard moet op een stevige ondergrond staan. De ondergrond moet worden beschermd tegen grote hitte met rijplaten, tegels of zand.
  • Sfeervuren mogen niet op de openbare weg staan en moeten minimaal 2 meter vanaf de openbare weg geplaatst worden.
  • Het vuur mag niet leiden tot problemen met de openbare orde of de verkeersveiligheid.
  • De verbranding mag vanaf 17.00 uur op oudejaarsdag tot maximaal 5.00 uur op 1 januari.
  • Om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken, mag het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of ander makkelijk opstijgende materialen aangestoken of in stand gehouden worden.
  • Om bodemverontreiniging te voorkomen mag voor het aanmaken van het vuur geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.
  • Zorg voor een goed brandend vuur, zodat er zo min mogelijk rookontwikkeling is.
  • Wanneer het vuur nagenoeg is uitgebrand, moeten de smeulende resten worden geblust en met zand worden afgedekt.
  • Vergeet niet om alles weer op te ruimen.
Toezicht en handhaving
Stadstoezicht controleert op oudejaarsdag actief op het naleven van de voorwaarden. In gevallen waar gegronde twijfel bestaat dat de voorwaarden niet worden nageleefd, kan een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar van de vuurkorf. Bij een daadwerkelijke overtreding van de voorwaarden wordt een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- opgelegd.