Echtpaar Boonstra en Boonstra-Zwanepol 60 jaar getrouwd

Op woensdag 11 maart is het echtpaar de heer E. Boonstra & mevrouw E. Boonstra-Zwanepol 60-jarig getrouwd. Loco burgemeester Marcel Companjen bracht het bruidspaar op 11 maart een felicitatiebezoek.

Echtpaar Boonstra Zwanepol 60 jaar getrouwd Harderwijk

Levensloop bruidspaar Boonstra

De heer Ep Boonstra is op 21 december 1934 geboren in Terband (gemeente Heerenveen) en mevrouw Diny Boonstra-Zwanepol is op 10 januari 1939 geboren in Kampen.

Ze hebben elkaar leren kennen in Zwolle toen Ep als militair in de Willem de Zwijger Kazerne in Wezep gelegerd lag.

In het begin van hun trouwen hebben ze in Kampen gewoond (van 1960 tot 1967), daarna in Amsterdam (van 1967 tot 1979) daar is hun zoon geboren. Toen verhuisd naar Lelystad (van 1979 tot 1996), toen Biddinghuizen (van 1996 tot 2019) en vanaf 1 juni 2019 wonen ze in Harderwijk aan de Bazuindreef en hebben het enorm naar hun zin.

Ze hebben één zoon en één kleinzoon.

Ep heeft gewerkt bij Flach offset drukkerij in Sneek tot 1954 en daarna Militaire Dienst 1956. Daarna bij van Gendt en Loos in Amsterdam als chauffeur tot juni 1960, daarna als chauffeur bij de Salland Kampen en toen in 1965 naar G.V.B. in Amsterdam tot 1979 en als laatste bij het Gemeentehuis Amsterdam Personeelszaken S.V.G.A tot pensionering. 

Diny heeft in Amsterdam gewerkt voor bejaarden tot ze verhuisd zijn naar Lelystad en daar heeft ze ook gewerkt voor de bejaarden. Nu genieten wij samen van hun pensioen en hobby's.