Duurzaam Anders, betaalbaar en haalbaar voor iedereen!

De komende tijd wil Harderwijk Anders besluiten nemen over de duurzaamheidsvisie, maar ook over iets heel praktisch: het ophalen van HUISVUIL

Onze principes op het gebied van duurzaamheid zijn:

 • Harderwijk Anders wil de aarde op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties.
 • Bij lokale heffingen maatwerk toepassen en onderscheid maken tussen eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens;
 • Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord mogen de woonlasten als totaal niet meer dan trendmatig stijgen
 • Minder afval per inwoner is een goed streven
 • We willen de biodiversiteit verhogen en moestuinen en daktuinen stimuleren
 • Regenwater moet zoveel als mogelijk grondwater worden en we willen hittestress bij bebouwing tegengaan
 • Gebruik maken van nieuwe energiebronnen zoals zon en wind moet gestimuleerd worden, de gemeente geeft hierin het goede voorbeeld
 • Ook inwoners van de binnenstad en mensen die in hoogbouw wonen moeten in staat gesteld worden hun afval te scheiden
 • Inwoners met een laag inkomen moeten ook kunnen profiteren van de voordelen van zelf energie opwekken
 • Inwoners moeten een positieve beloning ontvangen als ze bijdragen aan vermindering van afval en gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

Wat betekent dit concreet bij de discussie over VANG (Van Afval Naar Grondstof), de nieuwe aanpak voor het ophalen van huisvuil:

 • Het tarief voor een huishouden voor afvalstoffenheffing mag met niet meer dan de inflatie stijgen, ook als elke twee weken een volle container met restafval wordt aangeboden
 • De communicatie en de inzet van de afvalcoach moet starten vóórdat de nieuwe tariefaanpak wordt doorgevoerd zodat alle inwoners tijdig weten hoe ze hun afvalscheiding het best aan kunnen pakken
 • Wie minder vaak restafval aan de weg zet moet hiervoor beloond worden
 • Wie zo bewust met afval om wil gaan dat hij/zij plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken apart wil houden van het restafval moet dat zelf kunnen scheiden en gratis kunnen inleveren bij bijvoorbeeld een winkelcentrum of het milieupark 
Harderwijk Anders is een onafhankelijke, lokale politieke partij met als pijlers groen, sociaal, creatief, ondernemend en lokaal. Wij komen op voor de belangen van inwoners van Harderwijk en Hierden. De gemeente is er voor de inwoners en niet omgekeerd.

Wij willen een gemeente die veilig is, die goed bereikbaar is, die onderneemt en ondernemers de ruimte geeft, die sociaal en zorgzaam is, die echt werk maakt van duurzaamheid, die creatief is en talenten koestert, waar naar inwoners geluisterd wordt en waar de plaatselijke overheid effectief en efficiënt opereert en haar financiën op orde heeft.