Drielanden das wordt een strop-das van 20.000 euro

Volgens Bert Holleman van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wordt de Das in Drielanden voor het college van B&W mogelijk een strop-das. De gemeenschap van Harderwijk moet mogelijk 20.000 euro betalen door nalatigheid van het Harderwijks college.

Het college heeft op 12 oktober 2012 van de provincie een vergunning gekregen om in Drielanden woningen te laten bouwen. In die vergunning staan voorwaarden waaraan het college aan moet voldoen.

Ondanks dat het college akkoord is gegaan met de voorwaarde in de vergunning en er momenteel druk wordt gebouwd in Harderweide, probeert het college nu al jaren onder één van die voorwaarde uit te komen en dat is een veilige oversteek te realiseren voor de dassen aan de Zeeweg. Zonder resultaat heeft het college al drie pogingen gedaan om onder die voorwaarde uit te komen en als dat niet genoeg is doet ze nog een vierde poging om bezwaar te maken.
 
Dat bezwaar moet nog door het college onderbouwd worden (het is dus vooralsnog een zogenaamd pro-forma bezwaar) richting Provincie,  
maar vooruitlopend daarop heeft het college voor 27 augustus 2019 een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Arnhem tegen de Provincie met als eis dat ze voorlopig niet hoeft te voldoen aan de dwangsom die vanwege nalatigheid vanaf 1 september gaat oplopen tot max. 20.000 euro.
 
Volgens Bert Holleman zou het hem niet verbazen dat dit bij de provincie overkomt als gezeur. Het college zou in zijn ogen beter moeten weten. Als een gemeentebestuur aan een inwoner een vergunning verleent, wordt die inwoner ook geacht letterlijk aan iedere voorwaarde uit die vergunning te voldoen. Voor het college is dat niet anders. Ook het College moet handelen wat de vergunning voorschrijft, dit vraagt het college notabene ook aan haar burgers.
 
Volgens Holleman geeft het college bij dit halsstarrig optreden een zeer slechte indruk bij de burgers van Harderwijk en Hierden, wat de gemeenschap mogelijk ook nog eens 20.000 euro gaat kosten.

Naar aanleiding daarvan dient Holleman namens Gemeentebelang Harderwijk-Hierden schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.