‘Demonstratieve’ Vredeswandeling door de Binnenstad

Zaterdagmiddag 28 september wandelen leden van kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties in optocht door Harderwijk tijdens de jaarlijkse Walk of Peace. 

Hiermee geven zij uiting aan hun onderlinge verbondenheid en hun verzet tegen dreigende verdeeldheid. Juist kerken e.d. moeten meer aan de weg timmeren als het gaat om vreedzaam samenleven.

De tocht, tijdens de jaarlijkse Vredesweek, is een initiatief van Pax, de landelijke vredesbeweging. In Harderwijk zijn de Protestantse Gemeente, het Apostolisch Genootschap en het Humanistisch Verbond de organisatoren. Iedereen kan aansluiten.

De deelnemers verzamelen om 14.30 uur in de Raadzaal van het Oude Stadhuis. Na een korte samenkomst met muziek en bijdragen door o.a. burgemeester Harm Jan van Schaik lopen de deelnemers in een korte ‘demonstratieve’ optocht door de Binnenstad. Zij dragen borden met vredeswensen mee. De afsluiting is rond 15.30 uur in de Oude Synagoge.

’s Avonds 19.00 uur is er een Vredesconcert bij het Apostolisch Genootschap aan de Veldkamp met medewerking van o.a. kleinkoor Caprice, sopraan Rosa Ligtermoet, een strijkersensemble en diverse koren.