De VoorleesExpress zoekt gezinnen

Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. 

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.

Wat doet de VoorleesExpress precies?
De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van twee tot en met acht jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen een voorbeeld hoe zij hun kinderen zelf kunnen helpen bij de taalontwikkeling. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

In Harderwijk wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door de Bibliotheek Noordwest Veluwe. We hebben contact met basisscholen, logopedisten en welzijnsorganisaties over het aanmelden van gezinnen en zorgen voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. De bibliotheek traint de voorleesvaardigheden van de vrijwilligers en geeft advies over het kiezen van voorleesboeken. De voorlezers brengen hun kennis en vaardigheden uiteindelijk weer over op de ouders van de kinderen. Samen zorgen we ervoor dat de ouders de mogelijkheden van de Bibliotheek kennen en worden ze geholpen in het gebruik van de jeugdcollecties.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een gezin aanmelden of heeft u belangstelling om u als vrijwilliger in te zetten voor ons project? Neem contact op met Sandra Timmer, bereikbaar via telefoonnummer 06 23 77 45 91 of via het e-mailadres voorleesexpress@bnwv.nl. Ook kunt u een bezoek brengen aan de website www.voorleesexpress.nl.