De tafel van één start weer met tafelgesprekken in Harderwijk

Op dinsdag 15 mei start De tafel van één weer met tafelgesprekken in Harderwijk. De tafel van één is een tafelgesprek tussen vrouwen die geen werk hebben, maar wel (weer) wat willen gaan doen. Vorig jaar hebben veel vrouwen met succes meegedaan met De tafel van één.

Zij kijken terug op een mooie tijd waarin zij kracht en zelfvertrouwen uit hebben gehaald.

Dit jaar vinden er twee series tafelgesprekken plaats, in mei en oktober. De gesprekken zijn elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur in het wijkontmoetingscentrum Stad ‘de Tinne’ (Houtkamp 33). De eerste serie tafelgesprekken start op dinsdag 15 mei, gevolgd door de tweede serie op dinsdag 2 oktober. Een uitgebreid overzicht van data en tijdstippen staat op www.harderwijk.nl/detafelvaneen.

Tafelgesprekken De tafel van één bestaat uit een serie van zeven tafelgesprekken, één ochtend per week.

In de eerste drie tafelgesprekken denken de deelnemers na over antwoorden op vragen als: ‘Wat wil ik nou echt?’ en ‘Hoe kan ik dat bereiken?’ Vervolgens gaan zij in groepen met elkaar in gesprek, met een tafelbuddy als gespreksleider. Meedoen aan De tafel van één levert de deelnemers altijd wat op. De deelnemers komen er achter wat ze nu eigenlijk willen en hoe zij dat kunnen bereiken. En ook ontmoeten zij nieuwe mensen. Zij bepalen welke vervolgstap er na de tafelgesprekken gezet wordt. Lokale partner ZorgDat biedt informatie op het gebied van vrijwilligers- en betaald werk, cursussen, opleidingen of het starten van een eigen bedrijf. En deelname is vrijwillig en gratis! Inschrijven kan via www.harderwijk.nl/detafelvaneen.