De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat

U vindt daarop de WOZ-beschikking/onroerende-zaakbelasting en één of meer van de volgende aanslagen:

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018 - WOZ-beschikking

U vindt daarop de WOZ-beschikking/onroerende-zaakbelasting en één of meer van de volgende aanslagen:
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • begraafplaatsrechten
  • precariobelating
  • reclamebelasting
WOZ-waarde/Onroerendezaakbelastingen
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de zogenaamde WOZ-waarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2018 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2017. In de meeste gevallen gebeurt dit door de verkoopprijzen van woningen die rond die periode zijn verkocht te vergelijken. Deze verkoopprijzen worden door taxateurs onderzocht. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingen kunt u uw taxatieverslag inzien. U kunt ook bekijken hoe dit bepaald is, daarvoor is in inloggen via DigiD nodig.
 
Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2018 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 137,50 en voor een meerpersoonshuishouden € 194,00.
 
Rioolheffing
Het tarief is ten opzichte van 2017 verhoogd van € 146,00 naar € 154,00 voor woningen. Deze verhoging hangt samen met het door de Raad vastgestelde kostendekkingspercentage van 100%.
 
Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit kunt aanvragen is vermeld op de achterzijde van het aanslagbiljet. Wanneer u eerder kwijtschelding kreeg, wordt gekeken of uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vastgesteld kan worden. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer in te dienen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing vindt plaats door middel van vergelijking van bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Deze bestandsvergelijking wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Zie voor meer informatie www.meerinzicht.nl/belastingen.

Nieuw in 2018 is dat voor een verzoek om kwijtschelding de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen.
 
Informatie over uw aanslag
Als particulier kunt u met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en), taxatieverslag(en) en overige informatie bekijken op www.meerinzicht.nl/belastingen. De bijsluiter staat daar vanaf eind februari ook op. Wilt u de bijsluiter op papier hebben dan kunt u deze, nadat u de aanslag heeft ontvangen, afhalen in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u informatie krijgen via tel. 0341 411 911.
 
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.