Dag over veilig wonen en inbraakpreventie

Door Petronella van het Goor - De woninginbraken in de regio zijn na vier jaar van dalen, in 2019 weer licht gestegen. Vooral in Hierden en Walstein is het gevoel van onveiligheid daarin groot. (Bekijk ook de video).

De VVD vroeg het college van burgemeester en wethouders naar concrete cijfers en uit het antwoord van het college blijkt dat er in het laatste kwartaal van 2019 vanuit Hierden acht aangiftes van woninginbraak zijn gedaan.

Twee aangiftes meer dan in dezelfde periode van 2018.  “In het gezamenlijk Integraal Veiligheidsbeleid van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie heeft de aanpak woninginbraken de afgelopen vier jaar prioriteit gehad. De geregistreerde inbraakcijfers zijn tot en met 2018, jaar op jaar, gunstiger geworden. Helaas zijn ze in 2019 ten opzichte van 2018 weer gestegen. Omliggende gemeenten laten hetzelfde beeld zien”, aldus het college.

Het college geeft aan dat ze in het voorjaar van 2020 een dag wil organiseren voor de inwoners, volledig in het teken van Veilig Wonen. Over inbraakpreventie en brandpreventie, wat bewoners zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. “Zes en vier jaar geleden zijn avonden georganiseerd in het gebied de Duinen respectievelijk Hierden Dorp. Met name in eerstgenoemd gebied was hier veel animo voor. Als mensen weten dat bepaalde maatregelen aan of rond hun woning effectief zijn, zal dit, na implementatie daarvan, het gevoel van veiligheid vergroten”, aldus het college.

Het college heeft advies ingewonnen bij de politie of flexibel cameratoezicht passend is voor het gebied waar de afgelopen winterperiode vaker is ingebroken, namelijk het buitengebied van Hierden en Walstein. “De uitkomst van het politieadvies zullen we betrekken bij de discussie rond cameratoezicht, dat gebeurt ook in het voorjaar van 2020.”