D66 Harderwijk: '​Vergroot terrassen tijdelijk waar het kan’

Door de corona-crisis worden veel Harderwijker ondernemers direct of indirect geraakt. Eergisteren heeft de raad het college opgeroepen om met een pakket aan steunmaatregelen te komen, die zorgen dat ondernemers wat meer lucht krijgen. Vandaag roept D66 het college op om horecaondernemers de ruimte te geven voor hun terrassen, ook op plekken waar dit normaal niet gebeurt. 

‘De nieuwe versoepeling biedt kansen voor de horecaondernemers in de stad’, aldus onze fractie in schriftelijke vragen aan het college.

Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei jl. maakte het kabinet bekend dat er stapsgewijs meer ruimte komt om de maatregelen rondom het corona-virus te versoepelen. Het kabinet begint met het aanpassen van de maatregelen in de buurt, lokaal. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Naar verwachting wordt het horeca-exploitanten vanaf 1 juni a.s. toegestaan terrassen te heropenen. Ook cafés en restaurants mogen weer openen. Allemaal onder voorwaarden en met inachtneming van de dan geldende maatregelen. De horecasector, die in Harderwijk omvangrijk is, is zwaar getroffen door deze crisis. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat zij positief gestemd zijn, maar wel snakken naar verlichting van de maatregelen. Als college en raad hebben we daar al op geanticipeerd door o.a. precariorechten voor terrassen en reclamebelasting kwijt te schelden.

Landelijk wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Zo ook in Harderwijk. De nieuwe versoepeling biedt kansen voor de horecaondernemers in de stad. Aangezien er ondernemers zijn die geen of maar een beperkt terras hebben, of juist een erg beperkte binnenruimte, kan tijdelijk toestaan of uitbreiden van terrassen een oplossing bieden.

De fractie van D66 Harderwijk/Hierden heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld:
  • Deelt het college de mening van onze fractie dat in deze bijzondere tijd creatieve oplossingen kunnen bijdragen aan de bedrijvigheid in onze stad?
  • Is het college bereid om samen met horecaondernemers op zoek te gaan naar creatieve oplossingen?
  • Heeft het college overleg met de verschillende belanghebbende horecaondernemers en verenigingen van horeca-exploitanten in Harderwijk? (KHN, HOM, Stichting Kroeghoek, Ondernemersvereniging Boulevard Harderwijk e.a.)
De fractie wil het college vooral oproepen om waar het kan, terrassen tijdelijk te vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan tijdelijke (verplaatsbare) terrassen op bestaande locaties of toestaan van terrassen op nieuwe locaties nabij bestaande horeca. De fractie van D66 Harderwijk denkt in dit geval specifiek aan het uitbreiden van terrassen in het Plantagepark, op de Vischmarkt, de Markt, de Vuldersbrink, de Boulevard, op het Strandeiland en in de Brugge- en Vijhestraat.​
  • Staat het college open voor het tijdelijk uitbreiden van terrassen op bestaande locaties of het tijdelijk toestaan van terrassen op nieuwe locaties nabij bestaande horeca? De fractie denkt in dit geval specifiek aan uitbreiden van terrassen in het Plantagepark, op de Vischmarkt, de Markt, de Boulevard en in de Brugge- en Vijhestraat.
  • Deelt het college de mening van D dat het (tijdelijk) omvormen van de hoek Brugge-/Vijhestraat tot voetgangersgebied (in de avonden en in het weekend na 15:00 uur) in het verlengde hiervan kan bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in deze hoek?
Het toezicht op deze maatregelen mag naar mening van onze fractie niet enkel verantwoordelijkheid zijn van de horecaondernemers.

Hoe ziet het college de invulling van gedeelde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de maatregelen binnen de horeca in Harderwijk na 1 juni a.s.?