College vraagt raad om extra sporthal, Sypel III

Door Petronella van het Goor - Het college van burgemeester en wethouders wil een extra sporthal in sportcomplex De Sypel, op de plek van het huidige binnenzwembad. Dat zet een streep door de plannen van Stichting Slingerbos en Stichting Sla een shuttle die graag zelf, met financiële hulp van de gemeente, een eigen accommodatie wilden bouwen. 

De nieuwe sporthal wordt 48 bij 28 meter, met twee scheidingswanden, zes kleedkamers en een tribune. De kosten zijn 4.980.000 euro. Na besluitvorming over de kadernota (op 9 juli 2020) kan de nieuwe sporthal worden meegenomen in de aanbesteding nieuwbouw zwembad.

Harderwijk heeft vijf gymzalen, één dubbele, een sportzaal en 4 sporthallen (Sypel I, Sypel II, Drielanden en de Rumels in Hierden). Er is een tekort aan ruimte om alle verenigingen de doordeweekse trainingsuren te laten maken, voor extra uren is al helemaal geen ruimte.

Drijver en Partners heeft onderzoek gedaan naar drie mogelijkheden. Geen nieuwe sporthal en door middel van een nieuwe indeling alle verenigingen van sportruimte te voorzien. Een tweede mogelijkheid was om financieel bij te dragen aan een sporthal op sportpark Slingerbos en een sporthal in Drielanden voor Stichting Sla een shuttle. De derde mogelijkheid was een extra sporthal in complex de Sypel, namelijk Sypel III.

Het college is van mening dat de laatste optie, Sypel III, de beste is omdat op deze manier alle sportverenigingen in Harderwijk extra ruimte krijgen. Ook heeft de gemeente de planning duidelijk voor ogen doordat er zich drie sporthallen in hetzelfde complex bevinden en loopt de gemeente met Sypel III financieel veel minder risico dan met een financiële bijdrage aan Stichting Slingerbos en Stichting Sla een shuttle. Daarnaast kan de bouw van Sypel III worden meegenomen in de ontwerpfase van het nieuwe zwembad, als er uiterlijk juli 2020 een besluit wordt genomen door de raad. Als er niet voor de zomer een besluit wordt genomen, loopt de aanbesteding van het zwembad door, maar dan zonder sporthal. Die wordt dan bij de Sypel gebouwd, maar pas in 2022, als het nieuwe zwembad er staat. Die vertraging zou veel extra kosten betekenen omdat er dan sprake is van een hele nieuwe ontwerp- en aanbestedingsfase.

Om het tekort aan sportruimte in de tussentijd deels op te lossen, wordt er gekeken naar gebruik van ruimte in Kranenburg en in sporthallen in omliggende gemeenten.