College maakt plaatsing zonnepanelen op dak Stadhuis mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Huis van de Stad. Ook gaat het college aan de gemeenteraad voorstellen onder welke voorwaarden plaatsing van zonnepanelen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, in de binnenstad mogelijk zou moeten zijn door de criteria in de welstandsnota aan te passen.
 

Met dit besluit benadrukt het college haar ambitie uit het coalitieakkoord 2018 – 2022 om duurzaam handelen centraal te stellen.

Wethouder Christianne van der Wal vindt dat kiezen voor betaalbare duurzaamheid een zwaarwegende reden is om voorbij te gaan aan het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) om de vergunning te weigeren op basis van de welstandsnota 2017. Zij vindt dat nu ook mogelijkheden moet worden geboden aan inwoners van de binnenstad om duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, te treffen. In dat kader zal er een bredere afweging mogelijk moeten worden tussen behoud van het beschermde stadsgezicht en duurzaamheid.

Dankzij de verleende omgevingsvergunning kan het stadhuis in Harderwijk voldoen aan alle eisen die horen bij het verkrijgen van energielabel A.

Door zonnepanelen nu ook te plaatsen op de schuine zichtbare delen van het dak kunnen er voldoende panelen worden geplaatst om voor een groot deel te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. Op het platte dak werden al eerder zonnepanelen gelegd. En tijdens de verbouwing zijn diverse energiebesparende maatregelen genomen zoals het plaatsen van geïsoleerde kozijnen met triple beglazing.