College houdt vast aan 2 uur gratis parkeren

Het college van B&W kiest voor 2 uur gratis parkeren in het centrum voor bezoekers. Met dit besluit is ook 2 uur gratis parkeren op de parkeerlocaties Klooster, Selhorstweg en Vuldersbrink mogelijk.
 

Het college komt daarmee met een aanpassing op een eerder genomen besluit.  Het aangepaste besluit past beter bij het coalitieakkoord. Verder worden de tarieven van de parkeervergunningen verlaagd met circa 30%.

De bezoeker krijgt straks meer keuzemogelijkheden om twee uur gratis te parkeren in het centrum. De maatregel is eenduidiger voor met name onbekende bezoekers. De uitbreiding van twee uur gratis parkeren draagt positief bij in de beeldvorming rond het winkelen in de binnenstad van zowel bezoekers als ondernemers.

Eén parkeertarief en één periode voor betaald parkeren

Er komt één parkeertarief voor alle parkeerterreinen. Daarnaast komt er één periode van betaald parkeren van 8.00 uur tot 21.00 uur, van maandag t/m zondag. Deze aanvullende maatregelen vergroten de eenduidigheid en uniformiteit van het parkeren in de binnenstad en zijn in lijn van het coalitieakkoord en de motie van de raad.

Het betaald parkeren aan het Kerkplein en de Smeepoortstraat (gedeelte Stationslaan-Vitringasingel) vervalt. Op het Kerkplein kan uitsluitend geparkeerd worden door bewoners met een parkeervergunning. Op de Smeepoortstraat komt een blauwe-zone met een maximale parkeerduur van 1 uur. Op het parkeerterrein Havendijk P1 komt betaald parkeren in de plaats van een blauwe-zone. Daar kan niet meer drie uur gratis worden geparkeerd. Het parkeren van vergunninghouders blijft gehandhaafd op P1 Havendijk.

Nieuwe belastingverordening
In december 2018 wordt de belastingverordening 2019 vastgesteld in de raad. De parkeertarieven 2018 blijven van toepassing in 2019 tot de besluitvorming over de parkeerscenario’s is afgerond.