ChristenUnie: “Help inwoners Harderwijk om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen

Op donderdag 9 juli besluit de gemeenteraad over een nieuwe manier van afvalinzameling in Harderwijk. Veel blijft hetzelfde, maar er wordt van inwoners verwacht dat zij hun afval beter gaan scheiden. Daarom wordt voorgesteld om te gaan betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt.

Als het aan de ChristenUnie ligt worden mensen daarbij geholpen en krijgen ze de gelegenheid om te wennen. Ook moeten mensen die om gezondheidsredenen of door (mantel)zorg voor een gezinslid hun afval niet kunnen beperken, ontzien worden.

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat Harderwijk moet gaan voldoen aan de landelijke doelstellingen “Van Afval Naar Grondstof” (VANG): 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020, in 2025 moet dit zijn teruggebracht naar 30 kg restafval per inwoner. Uit onderzoek blijkt dat 40% van het groente-, tuin- en fruitafval (GFT) en 20% van het papier toch nog in de restafvalcontainer terechtkomen. Ook is 60% van de inhoud van de grijze container plastic, een niet duurzame grondstof.
 
Raadslid Marcel Heldoorn vertelt dat mensen straks twee mogelijkheden hebben om minder afval in de grijze container te gooien. “Allereerst door het afval beter te scheiden en GFT en  papier in de juiste bak te gooien die gratis wordt geleegd. Daarnaast kunnen ze proberen minder afval weg te gooien door minder plastic weg te gooien”. Plastic is namelijk niet duurzaam, Het wordt gemaakt van aardolie, zorgt voor CO2-uitstoot bij verbranding en in het milieu breekt het nooit meer af.
 
Heldoorn realiseert zich dat de opgave groot is, want op dit moment wordt er per inwoner in Harderwijk nog 150 kg restafval opgehaald. “Het vraagt een grote gedragsverandering en we weten allemaal hoe moeilijk dat is.”

Daarom doet de ChristenUnie donderdagavond vier voorstellen om inwoners te ondersteunen.

  • Ten eerste stellen we voor om een aanpak te ontwikkelen die inwoners helpt en ondersteunt bij het veranderen van hun gedrag door bijvoorbeeld goede informatie, inzet van een afvalcoach, slimme hulpmiddelen, tips en ervaringen van anderen.
  • Ten tweede willen we graag dat inwoners een half jaar de tijd krijgen om te oefenen en hun gedrag te veranderen voordat zij voor hun grijze container moeten gaan betalen.
  • Daarnaast willen we dat de gemeente gaat samenwerken met supermarkten en andere winkels en afspraken met hen maakt over bijvoorbeeld vermindering van plastic verpakkingen. “Laat mensen maar zien waar en hoe je met minder plastic afval boodschappen kan doen", aldus Heldoorn.
  • Ook stellen we voor om mensen die vanwege hun gezondheid veel meer afval hebben niet veel meer te laten betalen. “We spraken met iemand die thuis moet dialyseren vanwege nierproblemen en met een moeder die een gehandicapte zoon heeft die altijd luiers draagt. In deze situaties hebben mensen heel veel extra afval en het is dan niet mogelijk om je afval genoeg te verminderen. Het zou niet eerlijk zijn als je dan meer moet gaan betalen.”
Marcel Heldoorn: “De ChristenUnie wil dat de mensen in Harderwijk geholpen worden bij het veranderen van hun gedrag. Dat levert minder en schoner afval op dat beter hergebruikt kan worden. Zo worden hogere kosten vermeden en dragen we bij aan een duurzamere wereld.”

Lees ook:
VVD: eerlijke methode van afval verwerken voor alle inwoners