CDA wil werkgeversloket voor begeleiding van werk naar werk

Door de Coronacrisis zitten veel bedrijven in zwaar weer, dreigen zelfs failliet te gaan. Daardoor moeten zij werknemers ontslaan. Dit geldt o.a. voor de horeca, de toerisme- en cultuursector.

Daartegenover zijn andere sectoren, zoals de bouw, de zorg, het onderwijs en de techniek op zoek naar personeel.

Er is dus sprake van een verschuiving van de behoefte aan personeel. Veel werknemers zullen daarom werk in andere sectoren moeten vinden.  

“In de praktijk blijkt het voor werkgevers lastig om werknemers te begeleiden naar werk in andere sectoren. Werkgevers kunnen daarin zeker ondersteuning gebruiken, zodat werknemers niet eerst ontslagen worden, maar al eerder naar ander werk begeleid worden. Dat is wat we beogen”, aldus CDA-raadslid Peter Sels.

Het CDA Harderwijk-Hierden heeft, in samenwerking met de VVD Harderwijk, het initiatief genomen om, met een door de gemeenteraad onlangs unaniem aangenomen motie, een ‘werk naar werk’-loket in te richten. Binnen dat loket, waarbij de gemeente een regierol oppakt, worden de werkgevers van de verschillende sectoren bij elkaar gebracht om de werk-naar-werk-behoefte voor hun werknemers te ondersteunen en zo vanuit een gemeenschappelijk belang mensen weer aan het werk te krijgen of, liever nog, aan het werk te houden.

De motie roept het college op om voor 1 februari 2021 dit loket te hebben ingericht.