​CDA wil veiligheid vergroten door verlichting langs Strokelfietspad

Het CDA Harderwijk vraagt d.m.v. schriftelijke vragen aan het college van B&W aandacht voor de noodzaak van verlichting langs het fietspad aan de Strokelweg. 

Bijna twee jaar geleden is een motie ‘donkere plekken’ van het CDA aangenomen, waarbij dit fietspad als een van de onveilige plekken naar voren kwam.

Nu vraagt het CDA het college of er nog verlichting komt langs dit veelgebruikte fietspad en wanneer dit gerealiseerd wordt. In gesprekken met bewoners aan de Haspel, de sport- en de scoutingverenigingen blijkt dat verlichting van dit fietspad een ‘must’ is voor de veiligheid van vooral jeugdige fietsers die, met name in de winter, in het donker naar huis fietsen. De scouting laat uit voorzorg de jeugd niet zelf naar huis gaan, maar alleen onder begeleiding van ouders of begeleiders.

Reguliere verlichting langs dit fietspad schijnt vanwege Natura 2000 niet toegestaan te zijn. Dus wordt nu de oplossing gezocht in een ‘paar verlichtingsobjecten’ langs het fietspad. Het CDA, bij monde van raadslid Wilco Mazier, vindt dit een vreemde argumentatie: “De tennisbanen, atletiekbaan en voetbalvelden worden dagelijks met grote lichtmasten beschenen. Waarom dan niet gewoon goede verlichting langs een regulier fietspad?” Het CDA geeft ook in overweging om eventueel de lantaarnpalen aan de hoofdrijbaan naar de andere kant te verplaatsen. Het CDA wil dat dit opgelost wordt, voordat het ‘s avonds weer donker is.