CDA, VVD, CU en D66 willen hulp provincie bij problematische oversteek naar Watertorenweg

Door Harry Schipper – De raadsfracties van CDA, VVD, CU en D66 willen dat de gemeente Harderwijk naar de provincie Gelderland toe beter de wensen en bedenkingen van gemeenteraad en inwoners kenbaar maakt, als het gaat om het Recreatiezoneringsplan Veluwe.

Zo willen de raadsfracties dat de provincie meedenkt over de verwachte toename van verkeers- en parkeerdrukte op de Watertorenweg, waar het nu al behoorlijk lastig is om de N302 over te steken

Ook moet er meer duidelijkheid komen over de toegankelijkheid van het Beekhuizerzand en de omliggende bossen voor MTB-ers, fietsers en wandelaars. Verder willen ze weten hoe de provincie denkt dat de gemeente Harderwijk, officieel eigenaar van het Beekhuizerzand en omliggende bossen straks de noodzakelijke gebiedsverboden moet handhaven. Om het plan uit te voeren is meer geld nodig. De raadsfracties vragen zich hardop af of de provincie bereid is om daarvoor een financiële bijdrage te leveren. 

Het Recreatiezoneringsplan, waarbij flinke stukken natuur op de Veluwe beter beschermd worden door ze tijdelijk ontoegankelijk te verklaren voor recreanten, heeft gevolgen voor de verkeers- en bezoekersstromen naar de betreffende gebieden, zo verwachten de drie fracties. Ze zien nu al problemen op het kruispunt van de provinciale weg N302 met de Watertorenweg voor bijvoorbeeld MTB-ers, fietsers en hardloopgroepen van Atletiekvereniging Athlos, die daar moeilijk kunnen oversteken.

In de brief waarmee de gemeente wil reageren op het provinciale plan, vinden ze dan ook dat daarvoor aandacht moet komen en moet worden gevraagd of de provincie wil meedenken over een veilige verkeersafwikkeling.

De raadsfracties van CDA, VVD, CU en D66 hebben hun wensen en bedenkingen vervat in een amendement bij de behandeling van het concept-Recreatiezoneringsplan Veluwe. Ze willen dat de gemeente de brief aanscherpt om via de Veluwe Alliantie alvast op het conceptplan te reageren voordat het hele plan voor het grote publiek ter inzage komt.

De partijen onderschrijven het doel van het plan om met een serie maatregelen de natuur beter te beschermen volledig, zo laten ze meteen ook maar weten. Maar er zitten onduidelijkheden in zowel de gemeentelijke voorreactie als in het conceptplan zelf. Het amendement komt deze donderdagavond in de raad aan de orde.