CDA Harderwijk Hierden zet met inwoners koers richting 2022 - Samen, veilig en dichtbij

Het CDA Harderwijk-Hierden werkt aan een nieuw, herkenbaar en eigentijds profiel. Hiervoor organiseerde zij onlangs een brainstormavond waarvoor vijftig inwoners uitgenodigd zijn die Harderwijk en Hierden een warm hart toedragen.

“Kenmerkend voor de groep was de oprechte en grote betrokkenheid bij de toekomst van de gemeente Harderwijk”, stelt Rob Hammenga, voorzitter van het bestuur.

Het CDA vindt het belangrijk dat er ruimte is voor inwoners om mee te denken met de toekomst van Harderwijk en het profiel van het CDA. Fractievoorzitter Peter Sels: “We willen een partij zijn die herkenbaar en geworteld is in de lokale samenleving. De kernthema’s waarop we ons willen profileren zijn ‘samen’, ‘veilig’ en ‘dichtbij’”.

Een avond als deze draagt bij aan het verkennen, ontwikkelen en uitwerken van ideeën om Harderwijk niet alleen nu maar ook in de toekomst een gemeente te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. “De avond leverde direct een aantal concrete punten op waar de CDA-fractie gelijk mee aan de slag kan, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk project van onderwijs, voedselbank en ondernemers. Maar ook voor de aanpak van overlast op verschillende locaties in onze gemeente werden veel goede en bruikbare ideeën opgedaan”, stelt vice-fractievoorzitter, Wilco Mazier.