CDA Harderwijk Hierden stelt schriftelijke vragen over bio-energiecentrale

Ruim een half jaar geleden heeft het CDA Harderwijk Hierden, n.a.v. een televisie-uitzending van KRO-NCRV over het verwerken van mest en afval, vragen aan B & W gesteld omtrent de werking en eventuele overlast van de bio-energiecentrale op het terrein van de rioolzuivering.

Het Waterschap Vallei en Veluwe is, samen met een private partner, initiatiefnemer en eigenaar van deze volledig circulair ingerichte bio-energiecentrale (BECH B.V.)

Voor het CDA is duurzaamheid het nieuwe rentmeesterschap en weet in het Waterschap een partner van de gemeente Harderwijk bij het realiseren van duurzaamheidsdoelen en energieneutraliteit met bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens en de aanleg van een duurzaam warmtenet voor o.a. de wijk Waterfront fase 3. Zij hebben uit de media vernomen dat de Rechtbank Gelderland het faillissement heeft uitgesproken over de bio-energiecentrale.

Het CDA Harderwijk Hierden heeft hier de volgende vragen:
  1. Was het college op de hoogte van de noodlijdende situatie bij BECH B.V.? Zo ja, sinds wanneer?
  2. Heeft het college na de lekkage van twee miljoen liter mest in 2018 contact gehad met BECH B.V. over de impact hiervan op de financiën en bedrijfsvoering?  Wat kunt u daarover melden?
  3. De bio-energiecentrale kan per jaar 12,5 miljoen kuub biogas produceren. Heeft het college zicht op de hoeveelheid biogas dat door de centrale het afgelopen jaar geproduceerd is? Zo ja, hoeveel is dat precies?
  4. Kunt u aangeven hoeveel vrijkomend groen gas daadwerkelijk aan het bestaande aardgasnet geleverd is door BECH B.V.?
  5. Heeft dit faillissement gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, voor de gemeente Harderwijk? Zo ja, welke?
  6. Komt er met het faillissement van BECH B.V. een definitief einde aan de productie van biogas op het terrein van de rioolzuivering of bestaat er een mogelijkheid tot een doorstart? Welke mogelijkheden ziet u?
  7. Gaan de eigenaren over tot ontmanteling van de bio-energiecentrale wanneer er geen doorstart komt?  Zo ja, op welke termijn is deze ontmanteling te verwachten?
  8. Op het terrein van de rioolzuivering ligt inmiddels een zonnepark en zijn windmolens gepland, heeft Waterschap Vallei en Veluwe voor deze locatie, na ontmanteling een andere, duurzame invulling voor ogen?