CDA Harderwijk Hierden scherpt voorwaarden afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten aan

Donderdag 2 juli neemt  de gemeenteraad een besluit over de voorwaarden van de Huisvesting Arbeidsmigranten in de behandeling van het agendapunt Afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten. Het CDA wil de voorwaarden over het wonen en de registratie en inschrijven bij de gemeente aanscherpen.
 

Inschrijven en uitschrijven in de gemeentelijke BRP (BasisRegistratiePersonen) zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van het aantal werkende en wonende arbeidsmigranten in Harderwijk.

Uit onderzoek  blijkt dat 60% zich niet inschrijft, voor een verblijf langer dan vier maanden is dat verplicht, maar voor kort verblijvende is dat ook belangrijk. Een werkgever kan zonder registratie geen loonbelasting inhouden. Daarom pleit het CDA in een amendement bij het te nemen besluit voor het gezamenlijk organiseren door de gemeente, werkgever en uitzendbureau van zogenaamde inschrijfavonden op locatie van de huisvester of werkgever.

Als tweede punt stelt raadslid Ida Stoevelaar van het CDA dat arbeidsmigranten uit oogpunt van medemenselijkheid en waardering recht hebben op fatsoenlijke huisvesting en privacy. Zo stelt zij “als twee mensen een slaapkamer delen moet deze groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden” en “het uitgangspunt bij de huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn dat minimaal 50% uit een eenpersoonskamer bestaat”.

Goede huisvesting is juist in deze tijd belangrijk gebleken, arbeidsmigranten wonen en slapen vaak veel te dicht op elkaar, daardoor is de kans op een virus zoals Covid-19, en de verspreiding ervan  levensgroot.