CDA Harderwijk-Hierden pleit voor halvering woningopgave statushouders

Tijdens de raadsvergadering van 7 januari 2021 komt het CDA met een motie met de oproep aan het College van B&W om bij de minister ervoor te pleiten de woningopgave voor statushouders voor Harderwijk te halveren. 

“We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en bieden deze mensen veiligheid vanuit medemenselijkheid en een toekomstperspectief”, aldus raadslid Peter Sels 

Tegelijkertijd vindt het CDA draagvlak onder de bewoners van Harderwijk voor de verlenging van groot belang. “Dan zou het mooi zijn, als we op een ander gebied, in dit geval de woningnood, wat ontzien worden. We hopen dan ook dat andere gemeenten die geen AZC willen, hun aandeel in de woningopgave voor statushouders vergroten. Zo neemt iedere gemeente een deel van de verantwoordelijkheid”, volgens Peter Sels.