CDA blij met aanpassing op fietsoversteek Horsterhout

Al een aantal jaren vraagt CDA Harderwijk- Hierden aandacht voor de fietsoversteek op de Horsterhout. Deze overgang staat op de top-5 lijst van het Verkeersveiligheidsplan. 

Het fietspad doorkruist de drukke Horsterhout. Een meting, gehouden nog voor corona, telde 9.000 auto verkeersbewegingen

De verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen hoger wordt naarmate de wijk Drielanden uitbreidt, de Horsterhout is de toegangsweg naar het winkelcentrum op het Triasplein.

Nu is het wegdek voorzien van signaleringslampen die oplichten als een fietser op het fietspad de kruising nadert. Dit op initiatief van het CDA. De lampen attenderen de automobilist al van verre op de overstekende fietser en kan dus tijdig stoppen voor de fietsoversteek op de 30 km-weg.

In het Verkeersveiligheidsplan zijn nog een aantal fietsoversteken genoemd die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit signaleringssysteem. De tijd zal het leren of door deze investering de oversteek als veiliger ervaren wordt en ongelukken en bijna ongelukken voorkomen worden.

‘Bezuinigen op verkeersveiligheid vinden wij niet kunnen, als blijkt dat deze aanpassing effectief is zullen we ook op andere plekken moeten investeren’, zegt Ida Stoevelaar.

(Afbeelding CDA Harderwijk-Hierden)